Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 02:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/12/2011 09:48

次韻上程國公其一

等幄曾聞漢傑三,
先生進退更何慚。
紅旗黃紙初心淡,
碧水青山雅意貪。
花筆栽詩春滿案,
瑤琴對酒月盈庵。
嚴嚴喬泰儀型重,
後學長瞻作指南。

 

Thứ vận thướng Trình quốc công kỳ 1

Đẳng ác tằng văn Hán kiệt tam,
Tiên sinh tiến thoái cánh hà tàm.
Hồng kỳ hoàng chỉ sơ tâm đạm,
Bích thuỷ thanh sơn nhã ý tham.
Hoa bút tài thi xuân mãn án,
Dao cầm đối tửu nguyệt doanh am.
Nghiêm nghiêm Kiều Thái nghi hình trọng,
Hậu học trưởng chiêm tác chỉ nam.

 

Dịch nghĩa

Viẹc giúp rập, từng nghe đời Hán có ba vị hào kiệt
Tiên sinh tiến lui cũng vậy, sao phải thẹn lòng
Từ buổi đầu đã thờ ơ với giấy vàng mực đỏ
Vẫn có ý ham nơi nước biếc non xanh
Nhắc bút hoa đề thơ, xuân tràn án sách
Gảy đàn ngọc uống rượu, trăng rọi đầy am
Trọng phép tắc như Kiều Nhạc, Thái Sơn vòi vọi
Kẻ hậu học mãi trông vào, là hướng đi cho mình


Trình quốc công: Tên hiệu của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Hoa

Giúp rập, Hán triều ba hào kiệt
Tiên sinh tiến thoái, thẹn sao đang
Giấy vàng cờ đỏ buổi đầu nhạt
Nước biếc non xanh ý vẫn ham
Nhắc bút đề thơ, xuân tràn án
Gảy đàn thưởng rượu, nguyệt đầy am
Trọng phép tựa như Kiều Thái vọi
Hậu học trông vào làm chỉ nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng giúp Hán triều ba bậc danh,
Tiên sinh tiến thoái thẹn sao đành.
Giấy vàng mực đỏ buổi đầu nhạt,
Ý vẫn ham dòng biếc núi xanh.
Nhắc bút đề thơ xuân án sách,
Gảy đàn uống rượu nguyệt đầy am,
Thái Sơn Kiều Nhạc cao qui tắc,
Hậu học trông vào kim chỉ nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời