Đi nắng, hoàng hôn thì gặp lốc
Sư gầy đưa lại một hồi chuông
Vào hiên vừa lúc mưa rào đổ
Chào chủ ngồi yên tối mịt buông
Trong bữa mới hay sai dịch nặng
Làm sư mong góp chút công thường
Qua đêm nhằm lối kinh sư bước
Tẩu bút đôi câu để lại tường

tửu tận tình do tại