Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 19 trang (183 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quá Phù Thạch độ kỳ 2 (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Đồng Thành

Đỉnh non gió sớm mưa chiều,
Đầu khe quấn quít lụa điều màu mây.
Được nuôi tâm trí mệt thay,
Thân mình bận rộn đêm ngày tại sao?

Ảnh đại diện

Nha tường nguyệt thi (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Đồng Thành

Trời trăng bạc, chậm thời gian,
Mênh mông gương ngọc buồm giăng lửng lờ.
Núi sông trước sáng xa mờ,
Lan can dựa khắp đêm thơ vẫn còn.

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Non Hồng soi nước một mầu,
Ẩn cư hàn sĩ thích sâu nơi nầy.
Qua song đàn sách trăng đầy,
Bên giường mây trắng dặm dài về rơi.
Khóc cười ly loạn theo đời,
Yếu già mình giữ được người thì hay.
Lá rơi hoa nở mắt đầy.
Cõi lòng ngày tháng chẳng thay đổi gì.

Ảnh đại diện

Canh Tuất tuế cửu nguyệt trung ư tây điền hoạch tảo đạo (Đào Tiềm): Bản dịch của Đồng Thành

Đời người có đạo chu toàn,
Áo cơm vốn mối lo toan hằng ngày.
Ai người thiếu đói lâu nay,
Cách nào noi đạo hôm mai an lòng.
Đầu xuân lo việc ruộng đồng,
Đến ngày gặt hái nên công tạm thời.
Rạng đông cần mẩn đồng khơi,
Vác cày chiều tối còng người về thôn.
Đường đồi sương xuống lạnh dồn,
Muộn thu gió bấc cũng còn lạnh qua.
Nghề nông vất vả muôn nhà,
Ngày mùa thu hoạch nhọc đà chịu quen.
Tay thân mỏi mệt nhiều phen,
Chẳng lo tai vạ thân yên bấy chầy.
Tắm xong nằm nghỉ hiên tây,
Rượu vò một đấu chén đầy mặt ngây.
Xa xôi Tư Nịch tâm nầy,
Ngàn năm tình nghĩa bấy nay tròn đầy.
Mong sao được mãi như nay,
Tự mình vun bón cấy cày chẳng than.

Ảnh đại diện

Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Đồng Thành

Ngân Hà kéo rửa giáp binh,
Triều đình đâu muốn chiến chinh kéo dài.
Núi sông nam bắc chia hai,
Việt Hồ phong hoá lâu dài anh em.
Trăng soi bản lấy củi đêm,
Mưa chan cày ruộng xuân đem vui vầy.
Ơn vua chưa đáp mảy may,
Viễn trình đâu dám chối bay được nào.

Ảnh đại diện

Xương Phù nguyên niên đông, dư tự Nhị Khê ngụ vu thành nam khách xá, cảm kim niệm tích, nhân thành nhập cú, phụng giản tư hình đại phu Đỗ Công, kiêm giản chư đồng chí (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Đường trường mưa gió năm tàn,
Trời hồng luôn hướng lòng càng trãi ra.
Bạn rời sau loạn gần xa,
Trong thành quán trọ như nhà đến nay.
Nỗi buồn cuồn cuộn ai hay,
Chuyện xưa dằng dặc mặc nay mộng đầy.
Hỏi triều tin tốt mai này,
Quỷ, Chương mừng bắt biết ngày nào đây?

Ảnh đại diện

Xuân hàn (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Ùn ùn mây đọng sa mù,
Cuối mùa rét mướt âm u mười ngày.
Liễu tơ mưa vệt dính cây,
Bên hoa chim đậu xuân ngày lặng kêu.
Thư phòng vắng gối kê cao,
Việc đời dằng dặc lúc nào tính xong!
Thân như ống bễ ước mong,
Gió hoà thổi khắp mọi lòng năm châu.

Ảnh đại diện

Tự Thiên Trường phủ phiêu quá hải khẩu ngộ phong (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Thuồng luồng phun khói động thuyền,
Tháng tư xô sóng thác gềnh đổ nhanh.
Dọc ngang lật phật cây cành,
Ầm ào dội bãi khe gành giã tung.
Lòng son sắt, sóng muôn trùng,
Tóc xanh mưa gió giữa dòng thuyền côi.
Chầu vua ví chẳng triều hồi,
Ngày nay đâu phải chịu ngồi sông xanh!

Ảnh đại diện

Trung thu cảm sự (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Sóng vàng biển ngập tầng không,
Lưa thưa mây đọng trên dòng Ngân cao.
Tạnh mưa ánh nguyệt đầy ao,
Vẻ thu đất khách dạt dào chờ mong!
Xin nhờ thượng giới trăng trong.
Nhân gian soi thấu nỗi lòng khổ đau.
Nước nhà mong mãi đẹp giàu,
Ngũ hồ mơ tới thuyền mau quay về.

Ảnh đại diện

Trùng du xuân giang hữu cảm (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Năm qua bến Nhị tháng ba,
Xuống bờ mặc đẹp cùng ta vài người,
Vô tình xuân thảo vẫn tươi,
Sông xưa trước mắt vài người khách trông.
Sau mưa ngâm tiễn lá hồng,
Chèo khoan bãi trước gió lồng tần xanh.
Lòng xa luống sợ kinh thành,
Ngũ Hồ thuyền chở riêng dành thư sinh.

Trang trong tổng số 19 trang (183 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối