Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 23 trang (229 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gà đẻ trứng vàng (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đồng Thành

Tham thì thâm ấy lời xưa,
Răn đời tôi muốn đem thưa chuyện này.
Đem câu bịa đặt trình bày:
Trứng vàng gà đẻ mỗi ngày một thôi.
Chủ ta nghĩ sắp đổi đời.
Kho tàng trong bụng mổ rồi giàu ngay.
Bụng gà chẳng có chi đây,
Gà thường chẳng khác mảy may chút nào.
Chủ khờ tiếc của kêu gào,
Làm gương cho những kẻ nào dạ tham.
Mới hay có kẻ nghĩ lầm,
Được mười lại muốn được trăm được ngàn.
Lỡ ra hết nhẵn thở than,
Giàu nhanh đâu phải dễ dàng sớm hôm.

Ảnh đại diện

Các thầy lang (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đồng Thành

Thầy lang Lắc viếng bệnh nhân,
Thầy lang Gật cũng ở gần đó qua.
Gật rằng: chữa được chẳng sao,
Lắc rằng: bệnh nặng khó mà khỏi ngay.
Mỗi bên cho thuốc khác thay!
Để người đau phải lăn quay lìa đời.
Lắc ta quả đoán như lời,
Hai thầy vẫn cứ tay đôi giải bày.
Bên rằng: tôi bảo đâu sai!
Bên kia: theo lão hôm nay mạnh rối!

Ảnh đại diện

Chim bị tên bắn (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đồng Thành

Con chim nọ chết bởi tên,
Mấy câu than khóc nỗi niềm buồn đau.
Nói ra thêm não thêm sầu,
Góp phần bất hạnh biết đâu chính mình.
Trách người lòng dạ độc kinh!
Cánh này họ nhổ làm hình mũi tên.
Những loài thất đức vô tình,
Vạ này hẳn nhập cho mình có khi,
Xem trong đồng loại thử đi,
Cánh này có lúc hại vì cánh kia.

Ảnh đại diện

Gà và viên ngọc (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đồng Thành

Ngày kia gà nhặt ngọc trai
Đến nhà buôn ngọc hỏi ngài lấy không?
- Ngọc này tôi biết tốt trông,
Với tôi, hạt thóc vẫn còn ích hơn.

Kế thừa bản thảo người thân,
Dốt qua tiệm sách ở gần chào thưa.
- Bản này chắc cũng hay thừa,
Vài hào tôi được vẫn vừa lòng hơn.

Ảnh đại diện

Ve và kiến (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đồng Thành

Ve sầu kêu ve ve
Không nghỉ suốt mùa hè
Đến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn bối rối ghê.
Chẳng còn một miếng ăn
Ruồi bọ không một thằng
Vác miệng chịu khúm núm
Sang chị Kiến hàng xóm
Xin chị nhín cho vay
Dăm ba hạt qua ngày
Từ nay sang tháng hạ
Em lại xin đem trả
Trước thu, thề đất trời!
Xin đủ cả vốn lời
Tính Kiến ghét vay cậy
Thói ấy chẳng hề chi
Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy
Ve rằng: Luôn đêm ngày
Tôi hát, thiệt gì bác!
Kiến rằng: Xưa chú hát
Nay thử múa coi ngay.

Ảnh đại diện

Hoài xuân thập vịnh kỳ 10 (Đoàn Thị Điểm): Bản dịch của Đồng Thành

Phong lưu gặp gỡ xưa nhiều mà,
Cớ sự gập ghềnh sao khó ta.
Sầu muộn nỗi lòng lười dễ bỏ,
Giục sầu xuân rớt rỗi cùng qua.
Lòng trần biếng giữ tương tư én,
Khí dũng không thành chớ hận ma.
Đừng quá bận lòng thêm khó xử,
Tạm thời như chuyển động thu ba.

Ảnh đại diện

Hoài xuân thập vịnh kỳ 07 (Đoàn Thị Điểm): Bản dịch của Đồng Thành

Dưới trăng ai biết gặp tiên nga,
Canh cánh nỗi niềm tình cách xa.
Trần thế tài tung cười sớm muốn,
Đời này chẳng phụ duyên thề qua.
Người xa hối chẳng tường nơi ở,
Chốn tới còn nghe vọng quỳnh hoa.
Trăng rụng sầu dâng nhàn chẳng ngủ,
Đỗ Quyên lại dục sáng ngày ra.

Ảnh đại diện

Hoài xuân thập vịnh kỳ 06 (Đoàn Thị Điểm): Bản dịch của Đồng Thành

Vùn vụt Xuân qua giữ chẳng xong,
Quay đầu gặp gỡ giấc mơ mòng.
Nhớ nhung cảnh khéo đau lòng bướm,
Khắc khoải không nơi gửi cánh hồng.
Mây lành buổi vắng trăng đèn lẻ,
Chiếc gối đêm thu gió lạnh lùng.
Lặng lẽ bao phen thi tứ cạn,
Sao sâm ngang chiếu dựa bên song.

Ảnh đại diện

Hoài xuân thập vịnh kỳ 05 (Đoàn Thị Điểm): Bản dịch của Đồng Thành

Trong đời khó gặp khách thuyền quyên,
Sao có vàng đâu sớm đổi duyên.
Cảnh vắng mối đâu mà đoạ ngọc,
Lòng trần chưa đủ bén mùi thiền.
Hồn si đêm ấy ngăn bờ giác,
Yêu mến bao giờ gối điệp yên.
Dì gió biết ta thương nỗi khổ,
Xuyên hoa thổi đến trước nàng tiên.

Ảnh đại diện

Hoài xuân thập vịnh kỳ 03 (Đoàn Thị Điểm): Bản dịch của Đồng Thành

Mặt hoa thấp thoáng trên mành,
Nét tinh tế khiến người thanh niên buồn.
Tương phùng vô cớ biệt luôn,
Lời người say lại như cuồng tương tư.
Khó tìm lối đẹp xuân thu,
Phủ buồn ngực thắt, trăm vò mối tơ.
Tàn canh một bóng ngồi chờ,
Trăng dời bóng đẹp khỏi bờ tường đông.

Trang trong tổng số 23 trang (229 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối