Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Giang hành ngẫu thành kỳ 2 (Lê Hoằng Dục): Bản dịch của Đồng Thành

Tìm cảnh tìm thơ mở cuộc vui,
Mối tình lưu luyến lòng bùi ngùi.
Gió thơm phảng phất mai lồng nguyệt,
Sáo ngọc vắng tanh liễu nhuốm thu.
Bốn phía mênh mông kinh hồn cũ,
Chiếc thuyền lơ lửng nặng “tiên ưu”
Trời già có biết ta chăng nhỉ?
Núi vẫn y nguyên nước vẫn xuôi.

Ảnh đại diện

Giang hành ngẫu thành kỳ 1 (Lê Hoằng Dục): Bản dịch của Đồng Thành

Bao la dòng nước hứng vô cùng,
Dựa cửa cười chài đàn tạm dừng.
Cò trắng dễ nhìn trong cỏ biếc,
Cây râm khó giấu bóng chiều hồng.
Sóng xô vô ý thuyền ngàn lớp,
Gió tỏ tình đưa khách một luồng.
Dấu cũ bao nhiêu đều nếm trãi,
Tư bề sông núi mắt nhìn trông.

Ảnh đại diện

Nhân Lý dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Tới Nhân Lý vượt Thượng Cường,
Trước lên núi Kháo xem tường Mẹ Con.
Song thân ngàn dặm nhớ mong,
Ngoảnh đầu chẳng dám vời trông mây trời.

Ảnh đại diện

Mạc Phủ doanh vãn trú (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Mưa tạnh, xe đi sớm gió lành,
Sứ vào Mạc Phủ nắng chiều hanh.
Quê nhà dậy mộng xa muôn dặm,
Vài tiếng gà quê đâu vọng thanh.

Ảnh đại diện

Lăng San dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Chợ phiên đường lớn họp ba ngày,
Tả hữu đôi dòng sông tách hai.
Muốn hỏi Tân Ninh đâu trạm dịch?
Lăng San trỏ đó trẻ cười ngây.

Ảnh đại diện

Lạng Sơn thành hiểu phát (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Bình minh xuất phát Lạng Sơn,
Ngọn cờ sứ giả sương còn bủa quanh.
Bước đi ngoảnh lại sao đành,
Dưới mây năm sắc ấy thành đế đô.

Ảnh đại diện

Kiến Vũ dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Tả Giang trong bọc giữ Giao Nam,
Đề chữ thành cao nổi rõ ràng.
Nhiều nhất cõi Nam vùng thắng cảnh,
Quảng Tây cảnh đẹp đứng đầu hàng.

Ảnh đại diện

Đặng Lặc dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Long Châu - Đặng Lặc cùng tên,
Liền nhau núi đá sát bên nước dòng.
Vũ Doanh riêng cảnh đẹp trông,
Hết rừng núi mới thấy đồng cỏ xanh.

Ảnh đại diện

Độc Bộ Triệu Vương từ (Dương Đức Kỳ): Bản dịch của Đồng Thành

Không lượng tấm lòng Phật tử đâu,
Quân Thần hai nước chia hai đầu.
Trung thành với Lý ngày càng tỏ,
Đồng ý giảng hoà giao kết sao?
Bất nghĩa sao còn làm việc nghĩa,
Xâm lăng giữ nước phép đâu nào.
Ngàn xưa Độc Bộ đền còn đó,
Lừng lẫy Đại An xuân tự hào!

Ảnh đại diện

Vi quan (Bùi Viết Lương): Bản dịch của Đồng Thành

May được một thân khoác cẩm bào,
Mười năm từng trải khổ làm sao!.
Công hầu sao tránh người làm hại,
Trung trực còn nhiều kẻ biếm rao.
Cha mẹ cơ hàn không giúp đỡ,,
Vợ con nghèo thiếu mãi kêu gào.
Làm quan như thế làm chi nhỉ?
Rũ áo về vườn không tốt sao?

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối