Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 23 trang (224 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lạng Sơn thành hiểu phát (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Bình minh xuất phát Lạng Sơn,
Ngọn cờ sứ giả sương còn bủa quanh.
Bước đi ngoảnh lại sao đành,
Dưới mây năm sắc ấy thành đế đô.

Ảnh đại diện

Kiến Vũ dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Tả Giang trong bọc giữ Giao Nam,
Đề chữ thành cao nổi rõ ràng.
Nhiều nhất cõi Nam vùng thắng cảnh,
Quảng Tây cảnh đẹp đứng đầu hàng.

Ảnh đại diện

Đặng Lặc dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Long Châu - Đặng Lặc cùng tên,
Liền nhau núi đá sát bên nước dòng.
Vũ Doanh riêng cảnh đẹp trông,
Hết rừng núi mới thấy đồng cỏ xanh.

Ảnh đại diện

Độc Bộ Triệu Vương từ (Dương Đức Kỳ): Bản dịch của Đồng Thành

Không lượng tấm lòng Phật tử đâu,
Quân Thần hai nước chia hai đầu.
Trung thành với Lý ngày càng tỏ,
Đồng ý giảng hoà giao kết sao?
Bất nghĩa sao còn làm việc nghĩa,
Xâm lăng giữ nước phép đâu nào.
Ngàn xưa Độc Bộ đền còn đó,
Lừng lẫy Đại An xuân tự hào!

Ảnh đại diện

Vi quan (Bùi Viết Lương): Bản dịch của Đồng Thành

May được một thân khoác cẩm bào,
Mười năm từng trải khổ làm sao!.
Công hầu sao tránh người làm hại,
Trung trực còn nhiều kẻ biếm rao.
Cha mẹ cơ hàn không giúp đỡ,,
Vợ con nghèo thiếu mãi kêu gào.
Làm quan như thế làm chi nhỉ?
Rũ áo về vườn không tốt sao?

Ảnh đại diện

Ngưỡng Đức đài (Bùi Viết Lương): Bản dịch của Đồng Thành

Bắc Nam cỏ rẽ chẳng như nhau,
Ánh sáng rõ trông khi ngoảnh đầu.
Ai bảo thiên triều mang đức sáng,
Khó quên đánh phá biết bao lâu.
Từ xưa cả vú đâu còn phép,
Mà dựng đài cao chẳng rõ làu?
Gió mát trăng trong thường ít thấy,
Thế gian việc lạ gặp lần đầu.

Ảnh đại diện

Cao Đà mộc tượng tổ (An Khí Sử): Bản dịch của Đồng Thành

Vu vạ cường quyền thường diễn ra,
Lang thang tiêu khiển tới Cao Đà.
Dạy dân nghề mộc dân ân nghĩa,
Giúp giải trừ tai nạn đi qua.
Quê cũ nhà nghèo còn việc cũ,
Nơi làng thờ phụng tổ tiên nhà.
Xưa nay sao lý song toàn được,
Đừng nói ông Trương mới bất hoà.

Ảnh đại diện

Túc An Trạch xã Linh Ứng tự (Bùi Đình Tán): Bản dịch của Đồng Thành

Đi nắng đến chiều thì gặp lốc,
Sư gầy bỗng giộng một hồi chuông.
Vào hiên vội chạy, mưa rào đổ,
Yên chỗ vừa ngồi tối sập buông.
Dùng bữa mới hay nghiêm chính sự,
Nên sư mong góp chút công thường.
Qua đêm trời sáng kinh sư bước,
Cầm bút vách đề lời tỏ tường.

Ảnh đại diện

Thạch Tháp tự (Bùi Đình Tán): Bản dịch của Đồng Thành

Ngôi xưa tháp đá bên sông,
Nghi môn bên phải, trái trông gọn gàng.
Chùa nhìn tháp rực nến nhang,.
Thuyền soi dòng nước nhẹ nhàng ngược xuôi.
Sư ni yên phận ngủ vùi,
Cam lòng Phật cổ bong sùi nước sơn.
Lý Nhân Tông đức vô lường,
Viết lời viếng cảnh đời thường cười chê.

Ảnh đại diện

Cát Tường tự hoa tương lạc nhi Trần Thuật Cổ kỳ bất chí (Tô Thức): Bản dịch của Đồng Thành

Gió đông năm mới khéo tài bồi,
Mang mối tình riêng chỉ đợi người
Không nói trước hoa, hoa chớ giận
Xuân sau sợ chẳng nở hoa ơi

Trang trong tổng số 23 trang (224 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối