Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 19 trang (185 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trung thu cảm sự (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Sóng vàng biển ngập tầng không,
Lưa thưa mây đọng trên dòng Ngân cao.
Tạnh mưa ánh nguyệt đầy ao,
Vẻ thu đất khách dạt dào chờ mong!
Xin nhờ thượng giới trăng trong.
Nhân gian soi thấu nỗi lòng khổ đau.
Nước nhà mong mãi đẹp giàu,
Ngũ hồ mơ tới thuyền mau quay về.

Ảnh đại diện

Trùng du xuân giang hữu cảm (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Năm qua bến Nhị tháng ba,
Xuống bờ mặc đẹp cùng ta vài người,
Vô tình xuân thảo vẫn tươi,
Sông xưa trước mắt vài người khách trông.
Sau mưa ngâm tiễn lá hồng,
Chèo khoan bãi trước gió lồng tần xanh.
Lòng xa luống sợ kinh thành,
Ngũ Hồ thuyền chở riêng dành thư sinh.

Ảnh đại diện

Tống Trung sứ Vũ Thích Chi (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Họ Lê nước Việt nức hương,
Làng văn xuất hiện phi thường chính ông.
Lưu quan họ Khấu dân mong,
Triều đình sứ giả nhọc lòng nhớ Trương.
Nước thu quét sạch bụi đường,
Gió xuân mình ngựa ruổi phương xa nhà.
Chuyên hồi sớm đến Nam Đài,
Khi về Quỳ, Vũ đem tài giúp vua.

Ảnh đại diện

Tống thái học sinh Nguyễn Hán Anh quy Hồng Châu (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Đêm qua đèn trước chuyện xong,
Sáng nay lên ngựa ruổi dong sớm ngày.
Hướng trông cửa bắc trời mây.
Lòng về há ở suối đầy miền đông.
Thương cho thước đậu sân trong,
Tiết thu đậm nhớ trong hồng biệt xa.
Chanh thơm thêm rượu nếp ngà,
Than tôi cát bụi vướng qua trong lòng.

Ảnh đại diện

Tống kinh sư doãn Nguyễn công vi Hành doanh chiêu thảo sứ (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Giặc Chiêm cá chậu xưa nay,
Thần dân bốn bể tháng ngày giận sôi.
Trăm năm giặc cỏ còn trồi,
Mong ông tấc lưỡi thuyết rời giặc nay.
Ngạc kình giáo ngựa trừ ngay,
Cờ sao hịch vũ đuổi bầy chó hoang,
Gió vua quét giặc bạo tàn,
Nho ta việc lớn gắng toàn công lao.

Ảnh đại diện

Tống hành nhân Đỗ Tòng Chu (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Bến Cần cung quế gió thu,
Như in còn nhớ thi thư bạn cùng.
Hành nhân ông chức chúc mừng,
Thuộc viên tôi đảm ở từng Sảnh thi.
Ngũ Hồ tuyết ráo thuyền đi,
Mây quang Ngũ Lĩnh ngựa phi đường dài.
Nhìn nhau vỗ kiếm cười hoài,
Trượng phu tiễn biệt chẳng nài lệ rơi.

Ảnh đại diện

Tị khấu sơn trung (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Suốt ngày ở núi say tràn,
Biếng ra khỏi cửa nguy nan dặm ngàn.
Mẹ già sáu chục ở làng,
Hai năm loạn lạc may thân vẫn còn.
Núi rừng lam chướng hồn mòn!
Bụi mờ trời đất tóc bồng rối tung,
Nỗi lòng canh cánh sầu chung,
Dõi đêm Ngưu Đẩu ngóng trung nguyên mình.

Ảnh đại diện

Thướng Hồ thừa chỉ Tông Thốc (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Hai mươi năm học kinh đô,
Cửa rồng ân hận thiếu cơ duyên đầy.
Vườn văn hồn mộng gió bay,
Đông đình xuân toả chén say rượu nồng.
Sáng ngời Thái bạch muôn trùng.
Y Xuyên ngòi múc một vùng khí thiêng.
Sau rời chiêm ngưỡng lòng riêng,
Vầng trăng vằng vặc dọc miền dặm xa.

Ảnh đại diện

Thu nhật hiểu khởi hữu cảm (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Mộng tàn giấc, vẳng chuông mai,
Bóng thu trời ngậm cửa ngoài nắng xuyên.
Lòng nơi đất khách gối nghiêng,
Một bầu tâm sự hương miền toả say.
Quét sầu sân trước lá bay,
Bên trời giọt lệ đếm bay nhạn rời,
Tính sao cuộc thế bời bời,
Đại đông thơ loạn đọc thôi qua ngày!

Ảnh đại diện

Thù Đạo Khê thái học “Xuân hàn” vận (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Thành xuân mờ tuyết ngập tràn,
Gió xuân khoá chặt chưa tan khô đường.
Quan trường khói biếc nhẹ vương,
Khách tình mưa hạnh nhẹ tuôn tan rồi.
Nước trôi đàn đứt nhịp thôi,
Giấc mơ cờ thắm cũng vơi muốn tàn.
Xót thương nòi giống muôn dân,
Nhà ai chen chúc buốt hàn tấm thân.

Trang trong tổng số 19 trang (185 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối