Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu dạ kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Sao dày sương trắng bạc màu,
Kêu buồn dế lạnh, vách sau đông nhà.
Tiếng thu giục lá rụng ra.
Không mây lạnh ngắt trời xa mây hồng.
Tuổi già tóc bạc xót lòng,
Ở lâu núi biếc ngán trông mãi rồi.
Mệt người buồn chốn chân trời,
Suốt năm nằm bệnh bên bờ Quế Giang.

Ảnh đại diện

Thu chí (II) (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Bốn mùa cảnh đẹp mấy ngày,
Thoi đưa ngày tháng chẳng hay quay đầu.
Dặm ngàn đất khách xa lâu,
Đầy sân thu đến lá nâu bay đầy.
Gác lầu mành động, gió tây,
Tù và thổi sớm buồn lây não nùng.
Thời gian đầu bạc gối chùng,
U sầu khôn gỡ đến chung cuộc đời.

Ảnh đại diện

Xuân dạ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Đêm đen nào cảnh xuân tươi,
Qua song dáng liễu rụng rời rủ nghiêng.
Giang hồ bệnh tật liên miên,
Như xuân chìm bóng tối trên đường đời.
Đèn lâu đất khách lệ rơi,
Xa quê nghìn dặm rã rời nhìn trăng.
Nam Đài còn sóng Long Giang,
Lạnh lùng đưa tiễn sóng tràn cổ kim.

Ảnh đại diện

Khất thực (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Kiếm dài ngạo nghễ nhìn trời,
Bùn lầy lăn lộn ba mươi năm dài.
Văn chương nào giúp cho ai?
Ngờ đâu đói rét người ngoài đoái thương.

Ảnh đại diện

Tạp ngâm (I) (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Chân trời góc biển đi qua,
Đất trời đâu cũng là nhà với ta.
Ai cùng tổ lũ mối xa,
Bình sinh ruồi nhặng nghĩ ra chẳng màng.
Tráng tâm thẹn với kiếm mang,
Nỗi buồn lữ thứ vọng vang ca về.
Then cài chẳng biết xuân quê,
Nhìn ra chỉ thấy đường lê hoa tàn.

Ảnh đại diện

Xuân nhật ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Bấy lâu trời xấu then cài,
Tuần hoàn thời tiết rét dài rồi oi.
Tha hương đất khách năm rời,
Từ đâu Quỳnh Hải xuân mời đến đây,
Xót thương Nam phố cỏ đầy,
Chúa xuân lộ ý cánh đầy hoa mai.
Lão ông cam rượu miếu bày.
Đang say không thấy nơi nầy trở ra.

Ảnh đại diện

Quỳnh Hải nguyên tiêu (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Nguyên tiêu trăng sáng đầy trời,
Cảnh thay trăng vẫn vạn đời đẹp tươi.
Đêm nay ai hưởng xuân vui,
Quỳnh Châu muôn dặm miền đời khơi xa.
Quê hương Hồng Lĩnh tan nhà,
Bạc đầu càng giận tháng ngày trôi mau.
Đường cùng mừng lại gặp nhau,
Chân trời lận đận tuổi đầu ba mươi.

Ảnh đại diện

Bất mị (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Thức nghe đêm lạnh trống bồi,
Trống canh đêm vắng liên hồi điểm vang.
Thêm dài mộng ảo quan san,
Tiếng chày nện vải lạnh càng thêm hơi,
Bếp quanh đàn cóc nhái ngồi,
Xó nhà lổn nhỗn lũ dơi. giun bò.
Đọc bài “Thiên Vấn” lặng ngồi,
Trời xanh thăm thẳm chốn nào hỏi đây?

Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Tuổi ba mươi sáu thước thân,
Thông minh xuyên tạc tổn chân hại đời,
Văn chương nào kỵ số trời,
Làm sao trời đất lầm người ghét ghen?
Mưu sinh văn võ chẳng nên,
Thu qua xuân hết bạc thêm đầu rồi.
Ước gì vô núi tu thôi,
Thông reo nghe tiếng mây trôi ngắm trời!

Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Chưa thành danh vọng thân đau,
Đầu xanh phơ phất bạc màu tóc bay.
Tính tình không đổi xưa nay,
Tựa lông mệnh mỏng ai hay biết gì?
Tóc râu trời phú nhiều chi,
Xuân thu qua lại bạc đi râu mày.
Cỏ bồng ngã bởi gió Tây,
Cuối đời không biết thân này giạt đâu?

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối