Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Không Đồ (19 bài)
- Nhiếp Di Trung (9 bài)
- Bì Nhật Hưu (26 bài)
- La Ẩn (30 bài)
- Lâm Kiệt (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/02/2006 19:18 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 13/05/2021 23:07 bởi Vanachi
Chương Kiệt 章碣 (836-905) tự Lệ Sơn 麗山, người Đồng Lư, Mục Châu, thi nhân đời Vãn Đường, đỗ tiến sĩ năm Càn Phù thứ 3 (876) đời Đường Hy Tông. Ông là con của Chương Hiếu Tiêu 章孝標, cũng là một thi nhân đời Đường. Chương Kiệt sáng tạo ra thơ biến cách, thay đổi thể cách thơ Đường luật thông thường theo hướng các vần bằng và các vần trắc đều hiệp vận tương ứng với nhau. Đương thời, nhiều người mô phỏng theo.