Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 19/02/2006 19:18 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/04/2008 07:30 bởi Vanachi
Chương Kiệt 章碣 (836-905) tự Lệ Sơn 麗山, thi nhân đời Vãn Đường, đỗ tiến sĩ năm Càn Phù thứ 3 (876). Ông là con của Chương Hiếu Tiêu 章孝標, cũng là một thi nhân đời Đường.