Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Không Đồ (19 bài)
- Nhiếp Di Trung (9 bài)
- Bì Nhật Hưu (22 bài)
- La Ẩn (30 bài)
- Lâm Kiệt (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/02/2006 19:18 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 07:30 bởi Vanachi
Chương Kiệt 章碣 (836-905) tự Lệ Sơn 麗山, thi nhân đời Vãn Đường, đỗ tiến sĩ năm Càn Phù thứ 3 (876). Ông là con của Chương Hiếu Tiêu 章孝標, cũng là một thi nhân đời Đường.