Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
9 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Không Đồ (19 bài)
- Chương Kiệt (4 bài)
- Bì Nhật Hưu (26 bài)
- La Ẩn (30 bài)
- Lâm Kiệt (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/03/2009 01:00 bởi hongha83
Nhiếp Di Trung 聶夷中 (837-?) tự Thản Chi 坦之, người Hà Đông (huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây), đỗ tiến sĩ năm 861 (niên hiệu Hàm Thông thứ 12), có làm chức uý ở huyện Hoa Âm. Thơ ông kế thừa truyền thống tốt đẹp của cổ thi ngũ ngôn Hán-Nguỵ và ca từ nhạc phủ, giàu hình tượng, lời lẽ giản dị, âm điệu nhịp nhàng, tự nhiên. Thơ còn một quyển (37 bài), đều có kỹ xảo thành thục, nội dung sâu sắc. Ông đồng tình và gần gũi với nhân dân lớp dưới, hiểu rõ công việc vất vả của họ và rất bất mãn trước đời sống xa hoa của bọn quyền quý.