Dao vàng cắt phiến mây bay
May thành áo hoàng kim lũ
Bảo Triệu Phi Yến mặc vào
Đến trên lòng tay khiêu vũ
Múa xong nàng Phi Yến chết
Từng mảnh theo gió bay đi

tửu tận tình do tại