宮中行樂其二

柳色黃金嫩,
梨花白雪香。
玉樓巢翡翠,
金殿鎖鴛鴦。
選妓隨雕輦,
徵歌出洞房。
宮中誰第一,
飛燕在昭陽。

 

Cung trung hành lạc kỳ 2

Liễu sắc hoàng kim nộn,
Lê hoa bạch tuyết hương.
Ngọc lâu sào phí thuý,
Kim điện toả uyên ương.
Tuyển kỹ tuỳ điêu liễn,
Trưng ca xuất động phòng.
Cung trung thuỳ đệ nhất?
Phi Yến tại Chiêu Dương.

 

Dịch nghĩa

Sắc liễu nõn nà như vàng ròng
Hoa lê trắng như tuyết ngát hương thơm
Chim bói cá làm tổ trên lầu ngọc
Điện vàng khoá kín chim uyên ương
Lựa kỹ nữ đi theo xe chạm trổ
Lấy ca nhi ra khỏi phòng riêng
Ai là người đẹp nhất trong cung?
Chính là nàng Phi Yến ở cung Chiêu Dương


(Năm 743)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lá liễu tơ vàng nõn,
Hoa lê tuyết trắng hương.
Lầu vàng treo phí thuý,
Điện ngọc nhốt uyên ương.
Phòng động lời ca vắng,
Xe loan gái múa nương.
Trong cung ai bậc nhất?
Phi Yến ở Chiêu Dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Màu liễu vàng ươm tơ nõn,
Hoa lê tuyết trắng đang hương.
Lầu vàng lóng lánh phỉ thuý,
Điện ngọc lao xao uyên ương.
Chọn kỹ nữ điều xe rước,
Nhạc đình ca tấu rời phòng!
Trong cung ai xứng bậc nhất?
Phi Yến vốn người Chiêu Dương!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyệt

Liễu mầu vàng nõn như tơ,
Hoa lê như tuyết hững hờ toả hương.
Nơi lầu Ngọc, phỉ thuý nương,
Đền Vàng đang nhốt uyên ương mặn nồng.
Cho xe chạm, gái đi cùng,
Ca nhi, muốn lấy khỏi phòng, được ngay.
Trong cung, đệ nhất, ai đây?
Chính nàng Phi Yến đêm ngày Chiêu Dương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dương liễu sắc nõn nà như vàng thật
Hoa tuyết lê trắng muốt ngát hương thơm
Nóc lầu cao phi thuý kết tổ rơm
Trong điện nọ đôi uyên ương bị khoá
Mỹ nữ được theo xe hoa trạm trổ
Đã chọn từ tất cả các cung phòng
Vậy thì ai đẹp nhất ở hậu cung?
Nàng Phi Yến cung Chiêu Dương trúng tuyển.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Rặng liễu sắc vàng ố
Màu lê tuyết trắng in
Lầu son nuôi cái hạc
Thềm ngọc liệng chim uyên
Con gái theo xe chất
Lời ca cửa phòng chen
Chiêu Dương ai thứ nhất
Phi Yến đặng người khen


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc liễu như vàng nõn dễ thương,
Hoa lê tuyết trắng ngát thơm hương.
Ngọc lầu bói cá vào làm tổ,
Kim điện uyên ương khoá kín đường.
Kỹ nữ lựa theo xe chạm trổ,
Ca nhi lấy khỏi phòng riêng thường.
Ai người đẹp nhất trong cung khuyết?
Chính nàng Phi Yến ở Chiêu Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời