Dưới đây là các bài dịch của Lâm trung Phú. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 44 trang (433 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dục Thuý sơn (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngọn núi Tiên vàm biển
Bao năm vẫn lại qua!
Đài sen trồi mặt nước
Tiên cảnh cõi người ta!
Bóng tháp vươn trâm ngọc
Tóc xanh rực sóng hoa!
Nhớ về Trương Thiếu Bảo
Bia khắc phủ rêu nhoà!

Ảnh đại diện

Tức sự kỳ 1 (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Lâm trung Phú

Nhà nam nhà bắc trúc kín rào
Nghệ hồng hoa nở én bay cao.
Rượu Man một chén xuân tròn giấc
Tỉnh nhìn sắc núi đã tràn vào!

Ảnh đại diện

Quá Hoa Thanh cung kỳ 1 (Đỗ Mục): Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngoảnh lại Trường An gấm rực màu
Đầu non nghìn cửa mở kề nhau!
Bụi hồng vó ngựa, Phi cười thích
Ai biết vải thiều đến thật mau!

Ảnh đại diện

Liễu (Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lâm trung Phú

Giang Nam Giang Bắc tuyết vừa tan
Cành liễu mềm non mới nhú vàng.
Bờ Bá đã vin tay khách tiễn
Sở Cung đều thích múa lưng ong!
Thanh minh mưa đổ khắp quan lộ
Chiều xuống gió vờn cầu bắc ngang.
Như chỉ như tơ vương vấn hận
Vương Tôn trở bước càng xa đàng!

Ảnh đại diện

Bạc thuyền Qua Châu (Vương An Thạch): Bản dịch của Lâm trung Phú

Qua Châu, Kinh Khẩu một dòng chung
Chỉ cách núi Chuông mấy chập trùng !
Xuân đến Giang Nam bờ lại biếc
Bao giờ trăng sáng ta về cùng !!!

Ảnh đại diện

Vịnh sử (Cao Thích): Bản dịch của Lâm trung Phú

Còn có áo bông tặng
Thương chàng Phạm rét run.
Chẳng hay bậc đại sĩ
Mặc áo vải bần cùng!

Ảnh đại diện

Vãn tự Triều Đài tân chí Vi ẩn cư giao viên (Hứa Hồn): Bản dịch của Lâm trung Phú

Thu về le nhạn xuống ao vuông
Buộc ngựa triều đài, bước tịch dương.
Đường xóm non vây tùng lấp khuất
Cửa sài suối lượn lúa hoa hương.
Mát lành gối chiếu sóng gào mãi
Nhuần nhị đàn thư mây đẫm sương!
Muốn xuống Bàn Khê tây vạn dặm
Nên chăng đầu bạc đợi Văn Vương!

Ảnh đại diện

Mai hoa kỳ 1 (Tô Thức): Bản dịch của Lâm trung Phú

Hẻm sâu róc rách nước xuân sang,
Mai rụng cỏ gai, hoa héo tàn.
Gió rít đêm khuya như xé đá,
Nửa bay theo tuyết vượt quan san!

Ảnh đại diện

Vịnh hoài kỳ 1 (Lý Hạ): Bản dịch của Lâm trung Phú

Trường Khanh nhớ Mậu Lăng
Giếng đá xanh cỏ lại.
Đàn gảy thấy Văn Quân
Gió xuân mơn tóc chải!
Vua Lương cùng Vũ đế
Ném bỏ như cành gãy!
Chỉ giữ quyển thư thường
Dát vàng trên núi Thái!

Ảnh đại diện

Độc Lão Tử (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Lâm trung Phú

Nói thì chẳng biết, biết im tuyệt
Lời ấy ta nghe Lão Tử thuyết.
Nếu bảo Lão Quân đạo hiểu thông
Kinh Năm nghìn chữ cớ sao viết?

Trang trong tổng số 44 trang (433 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối