Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
49 bài thơ
Tạo ngày 02/07/2005 23:35 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 20:22 bởi Vanachi
Hứa Hồn 許渾 (khoảng năm 844) tự Dụng Hối 用晦, người Nhuận Châu, đỗ tiến sĩ, làm quan giám sát ngự sử, rồi thứ sử các nơi.