Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
49 bài thơ
Tạo ngày 02/07/2005 23:35 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 20:22 bởi Vanachi
Hứa Hồn 許渾 (khoảng năm 844) tự Dụng Hối 用晦, người Nhuận Châu, đỗ tiến sĩ, làm quan giám sát ngự sử, rồi thứ sử các nơi.

 

Tuyển tập chung