經故太尉段公廟

靜想追兵緩翠華,
古碑荒廟閉松花。
紀生不向滎陽死,
爭有山河屬漢家。

 

Kinh cố thái uý Đoàn công miếu

Tĩnh tưởng truy binh hoãn thuý hoa,
Cổ bi hoang miếu bế tùng hoa.
Kỷ sinh bất hướng Huỳnh Dương tử,
Tranh hữu sơn hà thuộc Hán gia.

 

Dịch nghĩa

Nhớ việc quân cứu viện đến cứu vua chậm trễ,
Cây thông và cỏ hoa che kín mộ bia cùng miếu thờ.
Ông như Kỷ Tín trở thành bất tử ở Huỳnh Dương,
Vì giúp tranh đoạt núi sông cho nhà Hán.


Đoàn thái uý tức Đoàn Tú Thực, giữ chức tư nông khanh trong triều Đường Đức Tông. Khi Chu Thử làm phản, Thực nhổ nước miếng trách mắng Thử, lại còn dùng hốt ngà đập trúng trán Thử, máu phun đẫm áo. Thực bị giết liền, sau đó nghịch đảng của Thử cũng bị diệt. Năm 784, Đức Tông xuống chiếu truy phong cho Thực làm thái uý, thuỵ là Trung Liệt, lập miếu thờ, khắc bia ghi nhớ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghĩ cũng tại truy binh chậm trễ
Thông, cỏ hoa che phủ miếu, bia
Ông như họ Kỷ xưa kia
Huỳnh Dương bất tử, Hán gia trường tồn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhớ quân cứu viện chậm rề rà
Che phủ miếu bia, thông, cỏ, hoa.
Như Kỷ Tín thành Huỳnh Dương chết
giúp cho nhà Hán đoạt sơn hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời