26/05/2024 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh cố thái uý Đoàn công miếu
經故太尉段公廟

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 18:38

 

Nguyên tác

靜想追兵緩翠華,
古碑荒廟閉松花。
紀生不向滎陽死,
爭有山河屬漢家。

Phiên âm

Tĩnh tưởng truy binh hoãn thuý hoa[1],
Cổ bi hoang miếu bế tùng hoa.
Kỷ sinh[2] bất hướng Huỳnh Dương[3] tử,
Tranh hữu sơn hà thuộc Hán gia.

Dịch nghĩa

Nhớ việc quân cứu viện đến cứu vua chậm trễ,
Cây thông và cỏ hoa che kín mộ bia cùng miếu thờ.
Ông như Kỷ Tín trở thành bất tử ở Huỳnh Dương,
Vì giúp tranh đoạt núi sông cho nhà Hán.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghĩ cũng tại truy binh chậm trễ
Thông, cỏ hoa che phủ miếu, bia
Ông như họ Kỷ xưa kia
Huỳnh Dương bất tử, Hán gia trường tồn
Đoàn thái uý tức Đoàn Tú Thực, giữ chức tư nông khanh trong triều Đường Đức Tông. Khi Chu Thử làm phản, Thực nhổ nước miếng trách mắng Thử, lại còn dùng hốt ngà đập trúng trán Thử, máu phun đẫm áo. Thực bị giết liền, sau đó nghịch đảng của Thử cũng bị diệt. Năm 784, Đức Tông xuống chiếu truy phong cho Thực làm thái uý, thuỵ là Trung Liệt, lập miếu thờ, khắc bia ghi nhớ.

[1] Nghi trượng của vua, ám chỉ vua.
[2] Tức Kỷ Tín. Trong cuộc tranh hùng Hán-Sở, có lúc Lưu Bang bị Hạng Vũ bao vây rất ngặt ở Huỳnh Dương. Tín giả làm Lưu Bang xuất chiến. Tín bị giết thảm, nhưng Lưu Bang nhờ kế đó mà thoát thân, lập ra nhà Hán.
[3] Nay ở trong tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Kinh cố thái uý Đoàn công miếu