姑蘇懷古

宮館餘基輟棹過,
黍苗無限獨悲歌。
荒台麋鹿爭新草,
空苑鳧鷖占淺莎。
吳岫雨來虛檻冷,
楚江風急遠帆多。
可憐國破忠臣死,
日日東流生白波。

 

Cô Tô hoài cổ

Cung quán dư cơ chuyết trạo qua,
Thử miêu vô hạn độc bi ca.
Hoang đài mê lộc tranh tân thảo,
Không uyển phù ê chiếm thiển toa.
Ngô tụ vũ lai hư hạm lãnh,
Sở giang phong cấp viễn phàm đa.
Khả liên quốc phá trung thần tử,
Nhật nhật đông lưu sinh bạch ba.

 

Dịch nghĩa

Ngừng chèo nhìn dấu cung điện xưa
Lúa mạ mọc đầy, chỉ nghe những điệu hát buồn
Đài bỏ hoang, nai tranh nhau cỏ mới mọc
Vườn trống le cò chiếm những đám cỏ trên cạn
Mưa rơi trên núi Ngô, mái hiên trống vắng lạnh lẽo
Gió thổi mạnh trên sông Sở, nhiều cánh buồm xa xa
Khá thương cho nước mất, trung thần chết
Ngày ngày chỉ còn nước chảy về đông tạo nên sóng trắng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngừng chèo nhìn dấu điện xưa
Lúa non chen mọc gió đưa điệu buồn
Đài hoang nai gặm cỏ non
Vịt le làm tổ vườn không một vùng
Mưa rơi hiên vắng lạnh lùng
Trên sông gió nổi đẩy buồm đi xa
Thương thay mất nước tan nhà
Chỉ còn sóng trắng chảy qua ngày ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cung xưa còn dấu, ngừng chèo qua,
Lúa mạ lan đầy, điệu thảm ca.
Đài cũ hưu nai tranh cỏ mới,
Vườn không cò vạc lượn bay sà.
Núi Ngô mưa dập hiên hoang lạnh,
Sông Sở gió vần buồm khuất xa.
Thương cảm trung thần vì nước mất,
Về đông sóng bạc mãi tuôn oà !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hung Nguyen

Mãi ngắm cung xưa, lỡ nhịp chèo
Lúa mọc hoang tàn, gió chẳng reo
Đài vắng, đàn nai tranh cỏ mới
Vường không, lũ vịt chiếm nguyên kèo
Giữa sông gió thổi thuyền xa tít
Trên non mưa lạnh mái hiên nghèo
Nước xưa hết vận, anh hùng tận
Sông nay còn sóng, khách vắng teo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dừng chèo nhìn còn dư cung điện
Thoảng trong đồng lúa điệu ca buồn
Hươu nai thấp thoáng cỏ non
Le cò chiếm cỏ trong vườn lặng không
Núi Ngô mưa lạnh lùng hiên vắng
Sông Sở to gió lộng buồm xa
Trung thần chết, tan quốc gia
Xuôi đông nước vẫn chảy qua hàng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dừng chèo trông dấu cung xưa,
Bời bời lúa mọc vẳng đưa tiếng buồn.
Vạc cò chấp chới vườn không,
Hươu nai đài vắng tranh giành cỏ non.
Hiên thưa mưa núi lạnh lùng,
Gió to sông rộng cánh buồm lao xao.
Giặc tan,hào kiệt đâu nào,
Đêm ngày sóng trắng tuôn trào biển đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời