長春宮

莫問古宮名,
古宮空古城。
惟應東去水,
不改舊時聲。

 

Trường Xuân cung

Mạc vấn cổ cung danh,
Cổ cung không cổ thành.
Duy ưng đông khứ thuỷ,
Bất cải cựu thì thanh.

 

Dịch nghĩa

Đừng hỏi cung xưa này tên là gì,
Cung xưa nay đã là thành bỏ hoang.
Chỉ có dòng sông chảy về đông,
Chẳng bao giờ thay đổi tiếng sóng reo từ ngàn xưa.


Trường Xuân là cung điện do nhà Bắc Chu cho xây ở kinh thành Trường An, đến đời Đường bỏ hoang phế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng hỏi tên cố cung
Cung xưa nay thành cổ
Duy dòng sông chảy đông
Không thay tiếng reo cũ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cung xưa đừng hỏi tên gì
Cung xưa nay hoá thành trì bỏ hoang
Chỉ còn nước chảy về đông
Rầm rì tiếng sóng vẫn không khác nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời