Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
36 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 03/07/2005 11:41 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 19:56 bởi Vanachi
Lý Ích 李益 (748-829) tự Quân Ngu 君虞, người Cổ Tang, Lũng Tây (nay thuộc huyện Vũ Uy, tỉnh Cam Túc), thi nhân đời Trung Đường.