鹽州過胡兒飲馬泉

綠楊著水草如煙,
舊是胡兒飲馬泉。
幾處吹笳明月夜,
何人倚劍白雲天。
從來凍合關山路,
今日分流漢使前。
莫遣行人照容鬢,
恐驚憔悴入新年。

 

Diêm Châu quá Hồ nhi ẩm mã tuyền

Lục dương trước thuỷ thảo như yên,
Cựu thị Hồ nhi ẩm mã tuyền.
Kỷ xứ xuy già minh nguyệt dạ,
Hà nhân ỷ kiếm bạch vân thiên.
Tòng lai đống hợp quan san lộ,
Kim nhật phân lưu Hán sứ tiền.
Mạc khiển hành nhân chiếu dung mấn,
Khủng kinh tiều tuỵ nhập tân niên.


Có bản chép tên bài thơ là "Quá Ngũ Nguyên Hồ nhi ẩm mã tuyền" 過五原胡兒飲馬泉.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ đẫm sương liễu loang mặt nước
Suối "Hồ nhi ẩm mã" nơi đây
Đêm trăng sáng tiếng khèn bay lượn
Tựa kiếm, ai người ngóng mây trời
Nẻo quan san hợp lưu băng đóng
Chính là nơi sứ Hán chia tay
Bên suối kia đừng soi mái tóc
Đón tân niên tiều tuỵ chốn này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nước rờn liễu biếc cỏ bồng lơi
Ẩm Mã khe xưa chuyện cũ rồi
Mấy nẻo khèn Hồ ngời bóng thỏ
Nào ai chống kiếm trắng mây trời
Bao phen tuyết ngất đường quan ải
Nay buổi dòng chia sứ Hán xuôi
Chớ để người đi soi mái tóc
Những e héo hắt vẻ xuân tươi


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu sát bờ cỏ vương sương khói
Xưa ngựa Hồ uống suối này đây
Dưới trăng kèn thổi vài nơi
Ai người chống kiếm dưới trời trắng mây!
Kể từ đó vùng này băng đóng
Tới hôm nay sứ Hán tới dòng
Chớ nên soi kính hình dong
Hoảng kinh tiều tuỵ, trẻ măng mất rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời