15.00
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Ích (36 bài)
- Lư Luân (16 bài)
- Mạnh Giao (32 bài)
- Vương Kiến (36 bài)
- Trương Tiến (2 bài)
Tạo ngày 04/02/2012 18:53 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/02/2012 18:54 bởi hongha83
Hoài Hải thiền sư 懷海禪師 (749-814) họ thế tục là Vương 王, là thiền tăng đời Đường, một trong những đại biểu chủ yếu của hệ phái Nam Nhạc, Thiền tông Phật giáo Trung Quốc. Ông quê ở Trường Đông, Phúc Châu (nay thuộc Phúc Kiến), là môn đệ của Mã Tổ Đạo Nhất 馬祖道一. Sau khi nhận ấn khả của Đạo Nhất, ông giáo hoá truyền pháp ở Bách Trượng sơn 百丈山, Hồng Châu 洪州 (nay thuộc Giang Tây) nên được người đời gọi là Bách Trượng thiền sư 百丈禪師. Ông là người đầu tiên khai sáng ra “Thiền viện để thay tên gọi Luật tự” 律寺 cũ, chế định ra quy thức Thiền môn gọi là Bách Trượng thanh quy, có cống hiến quan trọng trong sự phát triển Thiền tông. Khi mất, ông được vua Đường Mục Tông ban thuỵ là Đại Trí thiền sư. Chủ trương thiền học của Hoài Hải là “Bản thể lộ chân thường, không câu nệ văn tự”, “Hễ lìa vọng duyên, tức…