逢歸信偶寄

無事將心寄柳條,
等閑書字滿芭蕉。
鄉關若有東流水,
遣送揚州近驛橋。

 

Phùng quy tín ngẫu ký

Vô sự tướng tâm ký liễu điều,
Đẳng nhàn thư tự mãn ba tiêu.
Hương quan nhược hữu đông lưu thuỷ,
Khiển tống Dương Châu cận dịch kiều.

 

Dịch nghĩa

Rảnh rỗi nên thả tâm tư về hàng liễu vườn xưa,
Viết đầy chữ trên tờ giấy làm bằng lá chuối.
Quê nhà phải chi thuận dòng nước chảy về đông,
Thả thư từ nhà trọ bên cây cầu đất Dưong Châu này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang rảnh rỗi nhớ về hàng liễu
Viết đầy trên trang giấy chuối tiêu
Quê nhà thuận nước đông lưu
Gửi từ nhà trọ Dương Châu gần cầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô sự nhớ quê thương nhánh liễu
Thong dong lá chuối viết đầy trang
Ước chi quê cũ bên con nước
Cầu trọ Dương Châu nhắn mấy hàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời