上汝州郡樓

黃昏鼓角似邊州,
三十年前上此樓。
今日山川對垂淚,
傷心不獨是悲秋。

 

Thướng Nhữ Châu quận lâu

Hoàng hôn cổ giốc tự biên châu,
Tam thập niên tiền thướng thử lâu.
Kim nhật san xuyên đối thuỳ lệ,
Thương tâm bất độc thị bi thu.

 

Dịch nghĩa

Chiều xuống tiếng trống, tiếng tù và nổi lên như biên ải,
Ba mươi năm trước đã lên tầng lầu này.
Ngày nay, nhìn sông núi mà rơi nước mắt,
Nỗi đau lòng đâu chỉ vì thu buồn.


Nhữ Châu nay ở huyện Lâm Nhữ tỉnh Hà Nam. Tác giả làm bài này khoảng năm 804, loạn An Sử vừa dẹp xong, lại nổi lên hoạ các phiên trấn cát cứ đất đai. Nhữ Châu phụ cận Lạc Dương nên đang là chiến trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Nhữ Châu trống ốc như biên ải,
Ba chục năm trường cho dịp lại
Sông núi càng nhìn, lệ càng rơi
Thu buồn thêm khiến lòng tê tái

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều nổi trống như ngoài biên ải
Ba chục năm mới lại lên lầu
Ngắm non sông lòng chạnh đau
Thương tâm chẳng chỉ cảm sầu vì thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời