征人歌

胡風凍合鷿鵜泉,
牧馬千群逐曖川。
塞外征人無盡日,
年年移帳雪中天。

 

Chinh nhân ca

Hồ phong đống hợp Tịch Đề tuyền,
Mục mã thiên quần trục Ái xuyên.
Tái ngoại chinh nhân vô tận nhật,
Niên niên di trướng tuyết trung thiên.

 

Dịch nghĩa

Gió xứ Hồ làm suối Tịch Đề đóng băng,
Ngàn kỵ binh dân du mục đóng dọc theo sông Ái.
Nơi biên ải chiến sĩ trấn đóng không có ngày về,
Mỗi năm mùa đông tuyết đổ phải di chuyển lều trại.


Tựa đề có bản chép là "Noãn xuyên" 暖川. Suối Tịch Đề và sông Ái đều ở biên thuỳ phía bắc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối Tịch Đề gió Hồ đông lại
Kỵ binh Hồ sông Ái đóng dài
Lính biên ải trú muôn đời
Hàng năm mùa tuyết phải dời trại luôn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió Hồ nước suối lạnh như  băng
Binh kỵ hàng hàng đóng mé sông
Lính thú biết đâu ngày trở lại
Đông về tránh rét phải dời quân

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời