山鷓鴣詞

湘江斑竹枝,
錦翼鷓鴣飛。
處處湘雲合,
郎從何處歸。

 

Sơn giá cô từ

Tương giang ban trúc chi,
Cẩm dực giá cô phi.
Xứ xứ Tương vân hợp,
Lang tòng hà xứ quy.

 

Dịch nghĩa

Bụi ban trúc bên sông Tương,
Con chim giá cô đang xoải đôi cánh gấm bay lượn.
Rồi mây giăng đầy trời sông Tương,
Chàng đang ở đâu, bao giờ mới về bên thiếp?


Giá cô là một loài chim có bộ lông màu sắc rất sặc sỡ, giống như gà gô. Tiếng kêu của nó nghe buồn thảm, gợi nhớ nhà, nhớ người thân ở xa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Tương trúc đốm mọc đầy
Giá cô cánh biếc lượn bay khắp trời
Bóng râm che phủ nơi nơi
Xứ nào chàng trở lại, khơi cựu tình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sông Tương trúc đóm đầy,
Cánh gấm giá cô bay,
Xứ xứ bóng Tương hợp,
Nơi nào, chàng lại đây !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kìa sông Tương với cành ban trúc
Nọ chá cô than khóc khi bay
Khắp sông mây xám giăng đầy
Chàng nơi chốn ấy mau quay trở về!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sông Tương, trúc đốm ven bờ đây,
Sắc biếc, chá cô dang cánh bay.
Sông nọ mây mù che phủ kín,
Lang quân chàng hỡi, xin về mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ở câu thứ ba: 湘陰 hay 湘雲?

Ứng với bản dịch nghĩa “Rồi mây giăng đầy trời sông Tương” thì có lẽ 湘雲 Tương vân (mây trên sông Tương) mới đúng.
Tra trên các trang mạng cũng chỉ gặp 湘雲 (hoặc 湘云), chưa gặp 湘陰.
Nhờ ad coi lại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời