Dưới đây là các bài dịch của Phụng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung Sơn kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Phụng Hà

Nhớ về sông Dĩnh xanh rờn,
Bỗng nhiên anh trở về nguồn Tung Sơn.
Rửa tai, xin chớ bận lòng,
Tôi mong anh rửa tâm hồn chính anh.
Rửa tâm mới đạt chân tình,
Rửa tai chỉ chuốc hư danh rỡm đời
Tạ gia hợp lực lại rồi,
Trong cơn binh biến cứu người lầm than.

Ảnh đại diện

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 5 - Bình trì (Vương Duy): Bản dịch của Phụng Hà

Ao xuân vừa rộng vưà sâu
Chờ con thuyền nhỏ quay đầu ghé đây
Bèo xanh hợp lại mảng dày
Cành dương rủ động, bèo lay, tản dần.

Ảnh đại diện

Đề Dương Khắc Kiệm trì quán (Hà Xương Linh): Bản dịch của Phụng Hà

Mươi ngày không đến bởi mưa dai
Rêu bám nhện giăng phía cửa ngoài
Sen trắng bên đình ngắm hướng nọ,
Hỏi lòng hoa nở để cho ai.

Ảnh đại diện

Sơn giá cô từ (Lý Ích): Bản dịch của Phụng Hà

Sông Tương, trúc đốm ven bờ đây,
Sắc biếc, chá cô dang cánh bay.
Sông nọ mây mù che phủ kín,
Lang quân chàng hỡi, xin về mau.

Ảnh đại diện

Hắc đàm long (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Phụng Hà

Nước Đầm Đen, sắc đen như mực
Đồn có rồng thiêng, thực hay không?
Miếu thờ, quan lập bên cồn
Bởi dân kháo mãi nên rồng hóa thiêng
Tai ương dịch bệnh, thêm mùa mất
Làng  xã tin tai ách của rồng
Nuôi heo cất rượu khắp thôn
Sớm cầu chiều cúng, mụ đồng cốt sai
Ào ào thổi, gió bay:  thần đến
Tiền giấy lay, lọng gấm chao nghiêng
Thần đi, gió bỗng lặng yên
Lạnh tanh rượu cúng, hương đèn chỏng chơ
Thịt chất đống bên bờ đầm đá
Cỏ trước đền thấm rượu cúng thần
Hỏi thần hưởng được mấy phần?
Mà no chồn núi, chuột rừng cành hông
Chồn may thế! lợn con bị giết
Năm lại năm cúng riết cho chồn
Chồn no vì giả làm rồng
Dưới đầm chín lớp, long thần thấu chăng?

Ảnh đại diện

Đề Phạm Văn Chính công thư “Bá Di tụng” hậu (Tần Cối): Bản dịch của Phụng Hà

Cao hiền thật đã xa vời
Oai phong sinh khí chẳng đời nào tan
Dễ chi gặp được Phạm, Hàn
Lòng này chẳng biết luận bàn cùng ai.

Ảnh đại diện

Đồ Sơn tự độc du (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Phụng Hà

Đường quê đi không bạn,
Hẹn trước ngủ phòng tăng.
Đồ Sơn đi về mãi,
Lối cũ vó ngựa quen.

Ảnh đại diện

Chính nhạc phủ thập thiên - Tượng uẩn thán (Bì Nhật Hưu): Bản dịch của Phụng Hà

Cuối thu, quả dẻ chín
Rụng lăn dưới cỏ đồi
Lưng còng, bà tóc bạc
Nhặt dẻ, đạp sương mai
Hồi lâu được một nắm
Hết ngày đầy giỏ cời
Mấy lần phơi, lần hấp
Để cuối đồng cầm hơi
Trước núi có lúa chín
Bông tím, hương ngát mùi
Sàng kỹ lại giã sạch
Hạt hạt như ngọc trai
Thuế quan đem nộp tất
Vựa nhà không hột rơi
Cớ sao già một thạch
Chỉ còn năm đấu thôi
Lại không sợ phép nước
Quan cướp giữa ban ngày
Giữa mùa vay chủ nợ
Cuối mùa đổ cho người
Mùa đông đến mùa xuân
Hạt dẻ dối dạ dày
Ta nghe Điền Thành Tử
Giả nhân nghĩa, nên ngôi
Ôi, gặp bà nhặt dẻ
Bất giác lệ tuôn dài!

Ảnh đại diện

Đề Vương xử sĩ sơn cư (Lý Hàm Dụng): Bản dịch của Phụng Hà

Lạnh lùng rừng hạ mây mù
Từ bao năm trước ẩn cư đến giờ
Không nghề, thuế khóa làm ngơ
Nửa đời sinh sống cũng nhờ thuyền câu
Cỏ thơm, đôi cuốc gọi nhau
Bâng khuâng cánh hạc cuối ngày khói sương
Gối đầu cao giữa nhiễu nhương
Trích tiên thanh thoát chỉ dường mình ông.

Ảnh đại diện

Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài (Thôi Đồ): Bản dịch của Phụng Hà

Tam Ba, đường vời vợi
Cô độc, vạn truân chuyên
Núi loạn đêm tuyết đọng
Đất người cảnh xuân riêng
Huynh đệ gần gủi giảm
Tiểu đồng thân thiết thêm
Phiêu bạt há cam chịu
Mai nầy lại tân niên.

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối