Dưới đây là các bài dịch của Phụng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Túc Động Đình (Lý Đoan): Bản dịch của Phụng Hà

Chiều hôm nước bạc liền trời
Sắc hồng pha sóng nhẹ trôi theo ngày
Gió đêm Vân Mộng cao bay
Động Đình thu đã nhuộm đầy màu trăng
Ghe chài bên bãi lên đèn
Khách thương hồ giữa sương giăng quanh thuyền  
Kìa Nam Phố với Tây Viên
Chơi vơi muôn dặm trong miền khói sương.

Ảnh đại diện

Hồ quan đạo trung tác (Vi Trang): Bản dịch của Phụng Hà

Khắp chốn binh đao đường chẳng thông,
Đành theo lối núi tới Giang Đông.
Sắp đến trại Hồ hoàng hôn xuống,
Ngựa kêu đường lạnh cỏ rợp đồng.

Ảnh đại diện

Trùng biệt Mộng Đắc (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Phụng Hà

Đưòng đời chung bước hai mươi niên
Giờ bỗng đông tây rẽ lối riêng
Giá được lệnh vua cùng quy ẩn
Cuối đời, tôi bác mải láng giềng.

Ảnh đại diện

Chính triêu lãm kính (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Phụng Hà

Năm mới mặt phờ phạc,
Nắng xuân cỏ hoa ngát.
Tảng sáng đứng trước gương,
Ngại nhìn lão đầu bạc.

Ảnh đại diện

Lũng Tây hành kỳ 1 (Trần Đào): Bản dịch của Phụng Hà

Vua báo thái bình, dẹp giặc xong
Cả triều quên lãng việc biên phòng
Chiếm được đất Hồ đem phân phát
Dâu đay chẳng mọc, trồng tốn công.

Ảnh đại diện

Khuê oán (Cao Biền): Bản dịch của Phụng Hà

Người đời đâu biết vui buồn
Hắc sơn vừa dẹp phu quân về làng
Nay dâng kế sách bình nam
Sớm chiều lại giục may hàn y cho.

Ảnh đại diện

Điền thượng (Thôi Đạo Dung): Bản dịch của Phụng Hà

Đồng trên mưa đủ nước tràn
Nửa đêm cày ruộng vai quàng áo tơi
Người cùng trâu kiệt sức rồi
Phương đông chửa thấy mặt trời nhô lên.

Ảnh đại diện

Điền thượng (Thôi Đạo Dung): Bản dịch của Phụng Hà

Đủ mưa nước bạc khắp đồng trên,
Khoác áo tơi cày lúc nửa đêm.
Người kiệt sức rồi trâu thấm mệt,
Phương đông chửa thấy mặt trời lên.

Ảnh đại diện

Cửu nhật tác (Vương Tấn): Bản dịch của Phụng Hà

Đừng sánh biên cương nơi vua ở
Tháng tám đậm sương, cỏ héo xàu
Lên cao nâng rượu hôm nay
Hương hoa cúc, trong chén này có chăng?

Ảnh đại diện

Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt): Bản dịch của Phụng Hà

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Sách trời chia bờ cõi rõ ràng
Cớ nào giặc đến chiếm ngang?
Chờ xem bay sẽ tan hàng bại vong.

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối