Dưới đây là các bài dịch của Phụng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Giang Nam tống bắc khách nhân bằng ký Từ Châu huynh đệ thư (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Phụng Hà

Hút mắt làng xưa biết làm sao?
Xa vời sông Sở với núi Ngô
Bác về, thư gửi anh em lão
Có lệ nhớ quê hoen thấm vào.

Ảnh đại diện

Thục trung kỳ 2 (Trịnh Cốc): Bản dịch của Phụng Hà

Đêm mưa nhẹ, sáng nay còn vương bụi
Sắc cỏ non, hơi núi mới lạ thường
Nương chè xa đầu núi vạn giọt sương
Giấy hoa tiên, khe Cán Hoa xuân chớm
Nhà Dương Hùng còn cây già cao vút
Láng giềng xưa đài Đỗ Phủ còn đâu
Hoa hải đường, khách hẹn ước từ lâu
Nên chửa về, năm lại năm lần lữa.

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 4 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Phụng Hà

Tam Giang thủy triều gấp
Ngũ Hồ sóng gió mạnh
Tính hoa vốn nhẹ nhàng
Đừng ngại thuyền sen nặng.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Phụng Hà

Người xưa cưỡi hạc cao bay
Để lầu Hoàng Hạc bến này đơn côi
Hạc vàng đã xa hẳn rồi
Chỉ vầng mây trắng ngàn đời lang thang
Hán Dương sông tạnh cây quang
Bãi thơm Anh Vũ ngút ngàn cỏ tươi
Qưê nhà khuất bóng, chiều rơi
Trên sông khói sóng khách chơi vơi buồn.

Ảnh đại diện

Cảm ngộ kỳ 4 (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Phụng Hà

Giang Nam có quít đỏ
Suốt đông vẫn tốt tươi
Đâu phải nhờ đất ấm
Quít chịu lạnh, thế thôi
Làm quà biếu khách quý
Ngại chi đường xa xôi
Vận mình cứ biết vậy
Ai thấu được lẽ trời
Nghe trồng toàn đào mận
Quít không bóng râm, sao?

Ảnh đại diện

Kế khâu lãm cổ (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Phụng Hà

Kệ Thạch quán nam lên dạo chơi,
Đài Hoàng Kim ngắm phía xa vời.
Đồi núi khuất sau ngàn cổ thụ,
Chiêu Vương thưở nọ, biết đâu nơi?
Buồn thay bá chủ cơ đồ trước,
Lên ngựa đành thôi lặng lẽ rời.

Ảnh đại diện

Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng (Hàn Dũ): Bản dịch của Phụng Hà

Dứt bỏ một đời duy có rượu,
Suy tư trăm kế chẳng bằng nhàn.
Lo lắng việc mình, lờ thế sự,
Hãy xem như mộng chốn nhân gian

Ảnh đại diện

Giang thượng phùng cố nhân (Trần Đào): Bản dịch của Phụng Hà

Mười năm phiêu bạt Kim Lăng phố,
Khóc trễ công danh thân phận khổ.
Gặp bạn quê xưa thảy bạc đầu,
Mà sông xanh nọ chẳng già lão?

Ảnh đại diện

Giang thượng phùng cố nhân (Trần Đào): Bản dịch của Phụng Hà

Mười năm phiêu bạt phố Kim Lăng,
Khóc trễ công danh khổ phận hèn.
Gặp bạn quê xưa bạc đầu hết,
Mà sông xanh nọ cứ trẻ măng?

Ảnh đại diện

Lũng Tây hành kỳ 3 (Trần Đào): Bản dịch của Phụng Hà

Ải Lũng cỏ xanh đã ba niên
Lính Khương bảo vệ chúa Lâu Phiền
Cô hồn bao kẻ từng chết hận
Đêm tụ dinh xưa khóc triền miên.

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối