Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Phụng Hà
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 21/08/2007 13:24
Số lần thông tin được xem: 4691
Số bài đã gửi: 961

Những bài thơ mới của Phụng Hà

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Nghìn thu (Bùi Giáng) 23/12/2015 15:33
 2. Tận cùng (Bùi Giáng) 23/12/2015 15:08
 3. Phú ông đồ ngông (Nguyễn Khuyến) 14/02/2014 19:47
 4. Ngũ Hành Sơn (Bích Khê) 09/02/2014 14:44
 5. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 9 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:39
 6. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 8 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:39
 7. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 7 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:38
 8. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 6 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:38
 9. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 5 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:37
 10. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 4 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:35
 11. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 3 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:35
 12. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 2 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:35
 13. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 10 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 12:34
 14. Hoạ bài “Vịnh bức dư đồ rách” của Tản Đà bài 2 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 09:34
 15. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 3 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 07:06
 16. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 2 (Phan Bội Châu) 10/12/2013 07:06
 17. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 1 (Phan Bội Châu) 13/06/2013 13:17
 18. Trường An hoài cổ (Nguyễn Công Trứ) 19/12/2012 21:02
 19. Một mình ngồi thuyền (Phan Bội Châu) 17/10/2012 01:02
 20. Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 3 (Giả Chí) 24/07/2012 17:11