Mưỡu:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không lịch sự cũng người Trường An.

Nói:
Hồi thủ khả liên ca vũ địa,
Đất Trường An là cổ đế kinh.
Nước non một dải hữu tình,
Trời Nam Việt gây đồ đế kỷ,
Người thôn ổ, dấu phong lưu thành thị,
Đất kinh kỳ riêng một áng lâm tuyền.
Ven sườn non tiếng mục véo von,
In mặt nước buồm ngư thong thả.
Hoa thảo kỷ kinh xuân đại tạ,
Giang sơn trầm tiếu cổ hưng vong.

Tranh thiên nhiên riêng một bức tang thương,
Khách du lãm coi nhường thăm hỏi.
Đã mấy độ sao dời vật đổi,
Nào vương cung, đế miếu đâu nào.
   Mỉa mai vượn hót oanh chào.


Đạo Trường An nay thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Năm Mậu Thìn (968), Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình, đóng đô ở Hoa Lư, đổi gọi là Trường An đạo. Nay làng Trường An Thượng còn đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, làng Trường An Hạ còn đền thờ vua Lê Đại Hành.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962