Quái thay núi thấp nức danh đồn,
Tuyệt nhất năm hòn, ngọn Thuỷ Sơn.
Chẳng suối Phong Nha nghe róc rách,
Chẳng mây Hồng Lĩnh thấp chờn vờn.
Giữa trời bóng nguyệt lồng vô động,
Trên biển mù sương thổi lại non.
Tiền, hậu hai bài ngâm chửa tới,
Hồi chuông thiên cổ động bon bon.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]