初至巴陵與李十二白,裴九同泛洞庭湖其三

江畔楓葉初帶霜,
渚邊菊花亦已黃。
輕舟落日興不盡,
三湘五湖意何長。

 

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 3

Giang bạn phong diệp sơ đới sương,
Chử biên cúc hoa diệc dĩ hoàng.
Khinh chu lạc nhật hứng bất tận,
Tam Tương Ngũ Hồ ý hà trường.

 

Dịch nghĩa

Lá phong ven sông bắt đầu nhuốm sương,
Hoa cúc trên bải đã vàng.
Chiều xuống mà (khách trên) thuyền nhẹ hứng thú chưa hết,
Ý thơ dài như Tam Tương và Ngũ Hồ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hàng phong ven nước mới nhuốm sương
Hoa cúc bải sông đã vàng hườm
Thuyền con chiều hứng thơ bất tận
Ý dài sánh Ngũ Hồ, Tiêu Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá cây phong trên bờ sương nhuốm
Cúc bên cồn đã muốn trở vàng
Chiều về hứng thú còn hăng
Ý thơ dài tựa Tam Tương, Ngũ Hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá phong ven bến nhuốm pha sương
Hoa cúc bên sông đã úa vàng
Thuyền nhẹ chiều hôm thi tứ hứng
Ngũ Hồ dài sánh với Tam Tương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá phong ven nước vừa nhuốm sương,
Hoa cúc đã vàng trên bải dương.
Thuyền nhẹ chiều tà còn thi hứng,
Ý thơ sánh Ngũ Hồ, Tam Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Trên bờ hoa cúc nở vàng
Ven sông phong chớm từng hàng nhuốm sương
Chiều buông thuyền khách vấn vương
Ý thơ dài tựa Tam Tương, Ngũ Hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời