534.55
Nước: Việt Nam (Cận đại)
369 bài thơ, 2 bài dịch
36 người thích
Tạo ngày 21/03/2005 00:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/02/2008 10:32 bởi Vanachi
Nguyễn Khuyến 阮勸 (15/2/1835 - 5/2/1909) tự Miễn Chi 勉之, hiệu Quế Sơn 桂山, vốn tên là Nguyễn Thắng 阮勝, sau vua Tự Đức mến tài ban tên Khuyến với nghĩa là đáng khuyến khích. Ông sinh tại quê ngoại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quê nội của ông là làng Và, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Cha ông là Nguyễn Tông Khởi 阮宗起 (1796-1853), thường gọi là cụ Mền Khởi, đỗ ba khoá tú tài, dạy học. Mẹ là Trần Thị Thoan 陳氏湍 (1799-1874), nguyên là con của Trần Công Trạc 陳公鐲, từng đỗ tú tài thời Lê Mạt.

Thuở nhỏ, ông cùng Trần Bích San (người làng Vị Xuyên, đỗ tam nguyên năm 1864-1865) là bạn học ở trường cụ hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người thông minh, hiếu học. Năm 1864, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cử nhân (tức…

 

Thơ chữ Hán

 1. Ái quất
  4
 2. Bài muộn kỳ 1
  4
 3. Bài muộn kỳ 2
  4
 4. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 1
  1
 5. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 2
  1
 6. Bệnh trung
  3
 7. Bố Vệ kiều hoài cổ
  3
 8. Bùi viên biệt thự hỉ thành
  2
 9. Bùi viên cựu trạch ca [Bùi viên ca]
  3
 10. Bùi viên đối ẩm trích cú ca [Bùi viên đối ẩm ca; Tuý ông ca]
  2
 11. Ca tịch
  4
 12. Cảm sự
  5
 13. Cảm tác
  5
 14. Canh Dần thanh minh
  4
 15. Canh Tý xuân
  3
 16. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 1
  1
 17. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 2
  2
 18. Chế giang chu hành
  2
 19. Chỉ trảo kỳ 1
  1
 20. Cô ngư
  4
 21. Cơ thử
  4
 22. Dạ sơn miếu
  6
 23. Di chúc văn
  2
 24. Dục Thuý sơn
  6
 25. Dữ bản huyện doãn Nguyễn, nguyên doãn Trần đồng ẩm, tức tịch thư tiễn
  2
 26. Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại
  2
 27. Dữ tử Hoan lai kinh đình thí
  1
 28. Đại mạo sơ
  3
 29. Đạo thất đạo
  3
 30. Đảo vũ
  3
 31. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
  2
 32. Đấu xảo ký văn
  4
 33. Đề ảnh
  2
 34. Đề liệt phụ miếu
  1
 35. Đề Lương trạng nguyên từ
  2
 36. Đề Mị Ê từ
  2
 37. Đề Tống Trân mộ
  2
 38. Đề Trung Liệt miếu
  1
 39. Đề Vũ Thị từ
  1
 40. Điền gia tự thuật
  1
 41. Điền gia tức sự ngâm
  1
 42. Điền tẩu
  2
 43. Điếu Đặng Tất
  1
 44. Điệu lạc dăng
  3
 45. Điệu nội
  4
 46. Điệu quyên
  3
 47. Độc dịch
  7
 48. Độc Kiếm Nam thi tập
  1
 49. Độc La Ngạn Đỗ đình nguyên từ Bắc phiên thư
  2
 50. Độc thán
  5
 51. Đối liên điếu Bùi Viện
  1
 52. Đối trướng phát khách
  2
 53. Đông chí
  5
 54. Giả sơn ngâm
  2
 55. Giả sơn thuỷ
  1
 56. Giác tự thần chung
  6
 57. Giáp giang
  3
 58. Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân)
  3
 59. Giới viên
  3
 60. Hạ nhật
  6
 61. Hạ nhật hàn vũ
  2
 62. Hạ nhật hữu cảm kỳ 1
  2
 63. Hạ nhật hữu cảm kỳ 2
  2
 64. Hạ nhật ngẫu hứng
  3
 65. Hạ nhật ngẫu thành kỳ 1
  3
 66. Hạ nhật ngẫu thành kỳ 2
  2
 67. Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác
  4
 68. Hạ nhật tân tình
  4
 69. Hạ nhật vãn diểu
  4
 70. Hạ nhật văn cô ác thanh
  2
 71. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
  5
 72. Hạ Thượng thôn biểu thất thập thọ
  1
 73. Hàm giang xuân thuỷ
  3
 74. Hí tặng song khế Lê Xá tú tài
  1
 75. Hí thuỷ thanh đình
  2
 76. Hỉ vũ kỳ 1
  2
 77. Hỉ vũ kỳ 2
  1
 78. Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận
  2
 79. Hoàn gia tác
  3
 80. Hoàn Kiếm hồ
  6
 81. Hoàng cử nhân bị tương ngưu tửu lai yết
  1
 82. Hồng cận hoa
  3
 83. Hung niên hỉ vũ
  2
 84. Hung niên kỳ 1
  5
 85. Hung niên kỳ 2
  2
 86. Hung niên kỳ 3
  1
 87. Hung niên kỳ 4
  2
 88. Hung niên kỳ 5
  3
 89. Hữu cảm kỳ 1
  4
 90. Hữu cảm kỳ 2
  2
 91. Khách xá nguyên đán
  5
 92. Khổ nhiệt
  2
 93. Khổng Lộ cẩu khẩu
  1
 94. Kiến lại
  3
 95. Kính
  4
 96. Kinh để sơ phát
  2
 97. Ký Bài Nhiễm Vũ niên ông
  2
 98. Ký Châu Giang Bùi Ân Niên
  4
 99. Ký Duy Tiên án sát sứ
  1
 100. Ký Hà Nội Khiếu tiên sinh
  1
 101. Ký hữu
  1
 102. Ký Khắc Niệm Dương niên ông
  3
 103. Ký môn đệ Mai Khê tú tài Hoàng Mạnh Trí
  2
 104. Ký phỏng Dương thượng thư
  1
 105. Ký song hữu Lang Xá Lê ông
  2
 106. Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân
  4
 107. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1
  3
 108. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2
  3
 109. Ký Vân Trì Dương đại nhân
  2
 110. Lão sơn
  1
 111. Lão thái
  5
 112. Lữ tấn khốc nội
  3
 113. Lưu giản thị môn đệ
  4
 114. Lý Bạch điếu ngao
  1
 115. Ly phụ hành
  2
 116. Mai vũ kỳ 1
  2
 117. Mai vũ kỳ 2
  1
 118. Mạn hứng
  3
 119. Mạn ngâm
  2
 120. Miễn nông phu
  3
 121. Mộ xuân cảm thán
  3
 122. Mông Sơn tịch trú
  1
 123. Ngẫu tác
  3
 124. Ngẫu thành kỳ 1
  1
 125. Ngẫu thành kỳ 2
  3
 126. Ngẫu thành kỳ 3
  1
 127. Ngẫu thành kỳ 4
  1
 128. Ngọc Nữ sơn
  2
 129. Ngộ danh Nhiễm phu thê cảm tác
  2
 130. Ngô huyện Lão sơn
  2
 131. Nhàn vịnh kỳ 01
  2
 132. Nhàn vịnh kỳ 02
  2
 133. Nhàn vịnh kỳ 03
  1
 134. Nhàn vịnh kỳ 04
  2
 135. Nhàn vịnh kỳ 05
  2
 136. Nhàn vịnh kỳ 08
  2
 137. Nhàn vịnh kỳ 09
  2
 138. Nhàn vịnh kỳ 10
  1
 139. Nhâm Dần hạ nhật
  4
 140. Nhân tặng nhục
  4
 141. Nhật mộ Thái giang hành chu
  1
 142. Oa cổ
  4
 143. Phạm Lãi du Ngũ Hồ
  2
 144. Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ
  2
 145. Phong tranh
  1
 146. Phụng uý nguyên Nam Xang doãn Hoàng thúc
  1
 147. Quá Châu Giang
  1
 148. Quá Hoành Sơn
  1
 149. Quá Linh giang
  2
 150. Quá lưỡng trạng nguyên từ
  1
 151. Quá quán Giốc
  1
 152. Quá Quảng Bình quan
  1
 153. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm
  3
 154. Quan hoạch
  5
 155. Quặc ngư
  1
 156. Sẩn thuỷ tiên
  1
 157. Sất xỉ
  3
 158. Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân
  4
 159. Sơ hạ
  2
 160. Sơn trà
  6
 161. Tái vị nhân đại nghĩ kỷ công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị
  3
 162. Tam Điệp sơn
  4
 163. Tặng đồng hương Lê tú tài nguyên Nho Quan bang biện tái vãng Nam Định tuỳ phái
  2
 164. Tặng song khế Chi Long Sĩ Nhân Lê đài
  1
 165. Tặng thạch lão ông
  2
 166. Tây kỹ
  3
 167. Thạch Hãn giang
  4
 168. Thái viên
  4
 169. Thanh Giang tự tị thử
  2
 170. Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật
  2
 171. Thất tam tam
  1
 172. Thất tịch ô
  2
 173. Thị tử Hoan
  3
 174. Thiền cầm
  2
 175. Thiền sư
  3
 176. Thoại cựu
  3
 177. Thoại tăng
  6
 178. Thu dạ châm thanh
  3
 179. Thu dạ cùng thanh
  8
 180. Thu dạ hữu cảm
  4
 181. Thu nhiệt
  3
 182. Thu sơn tiêu vọng
  6
 183. Thu tứ kỳ 1
  3
 184. Thu tứ kỳ 2
  2
 185. Thu ưng
  2
 186. Thuỷ tiên
  3
 187. Thứ Dương Khuê tiễn tặng nguyên vận
  2
 188. Thư đường cảm thị
  3
 189. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 1
  3
 190. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2
  2
 191. Tiên phát thảo
  2
 192. Tiểu cảnh
  1
 193. Tiểu hàn
  5
 194. Tiểu thán
  1
 195. Tiểu viên kỳ 1
  2
 196. Tiểu viên kỳ 2
  1
 197. Trạm phu
  4
 198. Trùng dương bất vũ
  2
 199. Trung thu tiền nhất nhật dữ huyện doãn Dương dân Nam bang vũ quân chu trung xướng ca
  1
 200. Trung thu vô nguyệt, tam nhật hậu hốt nhiên tình, cảm tác
  2
 201. Trừ tịch kỳ 1
  2
 202. Trừ tịch kỳ 2
  5
 203. Trừ tịch kỳ 3
  1
 204. Trừ tịch kỳ 4
  2
 205. Tuý hậu
  7
 206. Tuý ngâm
  4
 207. Tử Hoan lai kinh hội thí phú thi hoạ nguyên vận dĩ tặng
  1
 208. Tự thán
  1
 209. Tự thuật kỳ 1
  3
 210. Tự thuật kỳ 2
  4
 211. Tứ tử Hoan hội thí trúng phó bảng
  3
 212. Tức mục
  2
 213. Tức sự
  3
 214. Tửu
  4
 215. U sầu kỳ 1
  1
 216. U sầu kỳ 2
  2
 217. Uý thạch lão ông
  3
 218. Ức gia nhi
  2
 219. Ức Long Đội sơn kỳ 1
  2
 220. Ức Long Đội sơn kỳ 2
  5
 221. Ưu phụ từ
  3
 222. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
  7
 223. Vãn phố quy phàm
  2
 224. Vãn thiếp Phạm thị
  3
 225. Văn
  2
 226. Văn Tống quận công phó hữu cảm
  2
 227. Vân ngoại bằng đoàn
  2
 228. Vị Giang đình
  1
 229. Vịnh An Lão sơn
  2
 230. Vịnh Chu Văn An
  2
 231. Vịnh cúc kỳ 1
  5
 232. Vịnh cúc kỳ 2
  7
 233. Vịnh Đổng Thiên Vương
  1
 234. Vịnh Lương Vũ Đế
  1
 235. Vịnh Lý Thiên Vương
  1
 236. Vịnh Mạc trạng nguyên
  1
 237. Vịnh mai
  5
 238. Vịnh Nguyễn hành khiển
  5
 239. Vịnh Nhạc Vũ Mục
  3
 240. Vịnh Tô Hiến Thành
  2
 241. Vịnh Trần Hậu Chủ
  1
 242. Vịnh Trần Hưng Đạo vương
  1
 243. Vịnh Trưng Nữ Vương
  2
 244. Vịnh Trương Hán Siêu
  2
 245. Vọng Đội sơn
  1
 246. Vọng Lão sơn
  1
 247. Vũ hậu xuân tuý cảm thành
  2
 248. Vũ phu đôi Đống ông Cuội
  1
 249. Vu sử
  1
 250. Xuân bệnh kỳ 2
  1
 251. Xuân dạ liên nga
  6
 252. Xuân hàn cảm thành
  1
 253. Xuân khê hoa ảnh
  3
 254. Xuân nguyên hữu cảm kỳ 1
  2
 255. Xuân nguyên hữu cảm kỳ 2
  2
 256. Xuân nhật hữu cảm kỳ 1
  2
 257. Xuân nhật hữu cảm kỳ 2
  2
 258. Xuân nhật kỳ 1
  5
 259. Xuân nhật kỳ 2
  5
 260. Xuân nhật kỳ 3
  4
 261. Xuân nhật thị chư nhi kỳ 1
  4
 262. Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2
  5
 263. Xuân nhật thị gia nhi
  3
 264. Xuân nhật thị tử Hoan
  5

Thơ chữ Nôm

 1. Anh giả điếc
 2. Ăn mày
 3. Bài hát ru em
 4. Bạn đến chơi nhà Gặp bạn ngồi chơi suông • Suông tình
  4
 5. Bóng đè cô đầu Câu hát bóng đè bóng
 6. Bồ tiên thi
 7. Bỡn cô tiểu ngủ ngày
 8. Cá chép vượt đăng Lý ngư bạt hỗ
 9. Cảm hứng tuổi già Tự thuật • Vọng tưởng hý tác
 10. Cảnh già
 11. Cảnh Tết
 12. Châu chấu đá voi
 13. Chế học trò ngủ gật
 14. Chợ Đồng Thập nhị nguyệt nhị thập tứ nhật thị
  1
 15. Chơi chợ trời Hương Tích
 16. Chơi núi Non Nước
 17. Chơi Tây Hồ
 18. Chúc thọ Chúc bản thôn bát thập thọ
 19. Chừa rượu
 20. Cò mổ trai
  1
 21. Cua chơi trăng
  1
 22. Cuốc kêu cảm hứng
  1
 23. Duyên nợ
 24. Đám công danh - Nhờ phúc ấm
 25. Đề ảnh tố nữ
 26. Đêm đông cảm hoài
 27. Đêm mùa hạ Than mùa hè
 28. Đĩ cầu Nôm
 29. Đùa ông đồ Cự Lộc
 30. Đưa người làm mối
 31. Gái goá than lụt Than lụt • Ngộ lạo thiệp nữ tự thán
 32. Gái rửa đít bờ sông Gái đái bờ sông • Hỏi đá • Thơ hòn đá • Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh
 33. Gặp sư ni Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác
 34. Giễu mình chưa đỗ Vị đệ tự trào
 35. Gửi bác Châu Cầu Gửi cho ông Châu Cầu
 36. Gửi ban tu thư
 37. Gửi người con gái xóm Đông bài 1
 38. Gửi người con gái xóm Đông bài 2
 39. Gửi ông đốc học Ngũ Sơn Ký bản tỉnh đề học Ngũ Sơn • Mừng đốc học Hà Nam • Mừng ông Ngũ Sơn ra làm đốc học • Tặng đốc học Nguyễn công
 40. Hoài cổ Trường thành hoài cổ
 41. Học trò phụ công thầy
 42. Hỏi đá
 43. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
 44. Hội Tây
  2
 45. Khai bút
  1
 46. Không chồng trông bông lông Muốn lấy chồng
 47. Khuyên người làm lẽ
 48. Khuyên Từ Hải hàng
 49. Khuyên vợ cả
 50. Kiếm một cơi giàu - Xin đôi câu đối
 51. Kiều bán mình chuộc cha Bán mình chuộc cha • Nạn bán mình
 52. Kiều chơi tết thanh minh
 53. Lấy Tây
 54. Lên lão Năm mươi thọ
 55. Lụt chèo thuyền đi chơi
  1
 56. Mắc tay Hoạn Thư Hoạn Thư ghen
 57. Mậu Thân tự thọ Cảm hứng • Đại thọ
  1
 58. Mẹ Mốc
 59. Mua quan tài
 60. Mục hạ vô nhân
 61. Mừng anh vợ
 62. Mừng đốc học Hà Nam Di Hà Nội đốc học Liên Bạt Nguyễn Nhã Sĩ công
 63. Mừng ông lão hàng thịt
 64. Mừng ông nghè mới đỗ
 65. Ngán đời
 66. Nghìn năm bia đá - Trăm tuổi răng long
 67. Nguyên đán ngẫu vịnh Mừng con dựng được nhà • Tặng tử Hoan lạc thành tân gia • Ngẫu thành
 68. Nhà chỉn rất nghèo thay - Bà đi đâu vội mấy
 69. Nhân sinh thích chí
 70. Nhất cận thị - Sống ở làng
 71. Nhất vợ, nhì giời
 72. Nước lụt Hà Nam
 73. Nước lụt hỏi thăm bạn Thăm bạn • Thăm quan Bùi Châu Cầu
 74. Ông phỗng đá bài 1 Ông tượng sành đứng trên núi non bộ
  3
 75. Ông phỗng đá bài 2 Hỏi phỗng đá • Vịnh ông lão đá • Thạch lão nhân ca
 76. Phú đắc
  3
 77. Phú ông đồ ngông
 78. Tặng bà Hậu Cẩm
 79. Tặng bạn mở ti rượu
 80. Tặng cô đào Lựu
 81. Tặng đốc học Hà Nam
 82. Than già Thân già
 83. Than nghèo
 84. Than nợ
 85. Thầy đồ mắc lừa gái
 86. Thiên hạ dại - Ông nay khôn
 87. Thơ khuyên học
 88. Thu ẩm Uống rượu mùa thu • Mùa thu ngồi mát uống rượu • Dạ toạ ngẫu tác
  2
 89. Thu điếu Câu cá mùa thu • Mùa thu ngồi mát câu cá • Thu dạ điếu đĩnh
  6
 90. Thú quê Điền gia tự thán • Điền gia ngữ • Thuật đồ gian phụ nữ tương thoại điền gia kế • Chốn quê • Làm ruộng
 91. Thu vịnh Vịnh mùa thu • Mùa thu ngồi mát ngâm thơ
  2
 92. Tổng vịnh Kiều
 93. Trọc đầu
 94. Trời nói (I)
 95. Trời nói (II)
 96. Tự thuật Hí tác • Ngẫu hứng • Vọng tưởng hí tác
 97. Tự trào Cảm hứng • Đề ảnh
  1
 98. Văn tế mẹ làm hộ người cùng xã
 99. Văn tế Ngạc Nhi
  1
 100. Về hay ở Chim chích choè
 101. Vịnh núi An Lão
 102. Vịnh nước lụt
 103. Vịnh sư Vịnh sư chùa Long Hội
 104. Vịnh tiến sĩ giấy bài 1 Vịnh ông tiến sĩ giấy
 105. Vịnh tiến sĩ giấy bài 2 Ông nghè tháng tám
  3

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác