194.16
Nước: Việt Nam (Cận đại)
221 bài thơ, 1 bài dịch
31 người thích
Tạo ngày 21/03/2005 00:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/02/2008 10:32 bởi Vanachi
Nguyễn Khuyến 阮勸 (1835-1909) tên thật là Nguyễn Thắng 阮勝, hiệu Quế Sơn 桂山, tự Miễn Chi 勉之, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835 tại quê ngoại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quê nội của ông là làng Và, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Cha ông là Nguyễn Tông Khởi (1796-1853), thường gọi là cụ Mền Khởi, đỗ ba khoá tú tài, dạy học. Mẹ là Trần Thị Thoan (1799-1874), nguyên là con của Trần Công Trạc, từng đỗ tú tài thời Lê Mạt.

Thuở nhỏ, ông cùng Trần Bích San (người làng Vị Xuyên, đỗ Tam Nguyên năm 1864-1865) là bạn học ở trường cụ Hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người thông minh, hiếu học. Năm 1864, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cử nhân (tức Giải nguyên) trường Hà Nội. Năm sau (1865), ông trượt thi Hội nên …

 

Thơ chữ Hán

 1. Ái quất
  2
 2. Bài muộn kỳ 1
  4
 3. Bài muộn kỳ 2
  4
 4. Bùi viên cựu trạch ca [Bùi viên ca]
  3
 5. Bùi viên đối ẩm trích cú ca [Bùi viên đối ẩm ca; Tuý ông ca]
  2
 6. Cảm sự
  4
 7. Cảm tác
  4
 8. Canh Tý xuân
  2
 9. Cô ngư
  3
 10. Cơ thử
  2
 11. Dạ sơn miếu
  4
 12. Di chúc văn
  2
 13. Dục Thuý sơn
  5
 14. Đại mại sơ
  3
 15. Đạo thất đạo
  2
 16. Đảo vũ
  3
 17. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
  2
 18. Đấu xảo ký văn
  4
 19. Đề ảnh
  2
 20. Điền gia tự thuật
  1
 21. Điền gia tức sự ngâm
  1
 22. Điền tẩu
  2
 23. Điệu lạc dăng
  3
 24. Điệu nội
  3
 25. Độc dịch
  7
 26. Độc La Ngạn Đỗ đình nguyên từ Bắc phiên thư
  2
 27. Độc thán
  4
 28. Đối trướng phát khách
  2
 29. Đông chí
  3
 30. Giả sơn ngâm
  1
 31. Giác tự thần chung
  6
 32. Giáp giang
  2
 33. Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân)
  2
 34. Hạ nhật
  5
 35. Hạ nhật ngẫu hứng
  3
 36. Hạ nhật ngẫu thành
  2
 37. Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác
  2
 38. Hạ nhật tân tình
  2
 39. Hạ nhật vãn diểu
  3
 40. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
  4
 41. Hàm giang xuân thuỷ
  3
 42. Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận
  2
 43. Hoàn gia tác
  2
 44. Hoàn Kiếm hồ
  5
 45. Hung niên kỳ 1
  4
 46. Hung niên kỳ 5
  3
 47. Hữu cảm kỳ 1
  3
 48. Khách xá nguyên đán
  5
 49. Kiến lại
  2
 50. Kính
  4
 51. Kinh đề sơ phát
  2
 52. Ký Châu giang Bùi Ân Niên
  4
 53. Ký hữu
  1
 54. Ký Khắc Niệm Dương niên ông
  3
 55. Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân
  3
 56. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1
  2
 57. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2
  2
 58. Lão thái
  4
 59. Lữ tấn khốc nội
  3
 60. Lưu giản thị môn đệ
  2
 61. Ly phụ hành
  3
 62. Mạn hứng
  2
 63. Mạn ngâm
  2
 64. Mộ xuân tiểu thán
  3
 65. Ngẫu thành kỳ 2
  2
 66. Ngô huyện Lão sơn
  2
 67. Nhâm Dần hạ nhật
  4
 68. Nhân tặng nhục
  4
 69. Nhật độ Thái giang hành chu
  1
 70. Oa cổ
  3
 71. Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ
  2
 72. Phong tranh
  1
 73. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm
  3
 74. Quan hoạch
  4
 75. Sất xỉ
  3
 76. Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân
  4
 77. Sơ hạ
  2
 78. Sơn trà
  6
 79. Tam Điệp sơn
  4
 80. Thạch Hãn giang
  2
 81. Thái viên
  2
 82. Thanh Giang tự tỵ thử
  2
 83. Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật
  2
 84. Thị tử Hoan
  3
 85. Thiền sư
  2
 86. Thoại cựu
  2
 87. Thoại tăng
  5
 88. Thu dạ châm thanh
  2
 89. Thu dạ cùng thanh
  8
 90. Thu dạ hữu cảm
  3
 91. Thu nhiệt
  2
 92. Thu sơn tiêu vọng
  5
 93. Thu tứ
  3
 94. Thuỷ tiên
  3
 95. Thư đường cảm thị
  3
 96. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 1
  2
 97. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2
  1
 98. Tiểu hàn
  4
 99. Tiểu viên kỳ 1
  2
 100. Trạm phu
  3
 101. Trùng dương bất vũ
  3
 102. Trung thu vô nguyệt, tam nhật hậu hốt nhiên tình, cảm tác
  2
 103. Trừ tịch kỳ 2
  5
 104. Tuý hậu
  6
 105. Tuý ngâm
  4
 106. Tự thuật kỳ 1
  3
 107. Tự thuật kỳ 2
  4
 108. Tức sự
  3
 109. Tửu
  3
 110. U sầu
  2
 111. Uý thạch lão ông
  3
 112. Ức Long Đội sơn kỳ 1
  2
 113. Ức Long Đội sơn kỳ 2
  5
 114. Ưu phụ từ
  3
 115. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
  4
 116. Vãn thiếp Phạm thị
  2
 117. Văn
  2
 118. Vịnh cúc kỳ 1
  4
 119. Vịnh cúc kỳ 2
  4
 120. Vịnh mai
  4
 121. Vịnh Nguyễn hành khiển
  5
 122. Vịnh Nhạc Vũ Mục
  2
 123. Xuân dạ liên nga
  6
 124. Xuân nhật kỳ 1
  4
 125. Xuân nhật kỳ 2
  5
 126. Xuân nhật kỳ 3
  3
 127. Xuân nhật thị chư nhi
  4
 128. Xuân nhật thị gia nhi
  3
 129. Xuân nhật thị nhi
  4
 130. Xuân nhật thị tử Hoan
  4

Thơ chữ Nôm

 1. Anh giả điếc
 2. Ăn mày
 3. Bài hát ru em
 4. Bạn đến chơi nhà
  4
 5. Bóng đè cô đầu
 6. Bồ tiên thi
 7. Cá chép vượt đăng
 8. Cảm hứng tuổi già
 9. Cảnh già
 10. Cảnh Tết
 11. Châu chấu đá voi
 12. Chế học trò ngủ gật
 13. Chế ông đồ Cự Lộc
 14. Chỗ lội làng Ngang
 15. Chợ Đồng
  1
 16. Chơi chợ trời Hương Tích
 17. Chơi núi Non Nước
 18. Chơi thuyền Hồ Tây
 19. Chừa rượu
 20. Cò mổ trai
 21. Cô tiểu ngủ ngày
 22. Cua chơi trăng
  1
 23. Cuốc kêu cảm hứng
  1
 24. Duyên nợ
 25. Đề tranh tố nữ
 26. Đêm đông cảm hoài
 27. Đêm mùa hạ
 28. Đĩ cầu Nôm
 29. Đưa người làm mối
 30. Gái rửa bờ sông
 31. Gửi bác Châu Cầu
 32. Gửi ban tu thư
 33. Gửi người con gái xóm Đông bài 1
 34. Gửi người con gái xóm Đông bài 2
 35. Hoài cổ
 36. Hoạn Thư ghen
 37. Hỏi đá
 38. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
 39. Hội Tây
  2
 40. Khai bút
  1
 41. Khuyên người làm lẽ
 42. Khuyên Từ Hải hàng
 43. Khuyên vợ cả
 44. Kiều bán mình chuộc cha
 45. Kiều chơi tết thanh minh
 46. Lấy Tây
 47. Lên lão
 48. Lụt chèo thuyền đi chơi
 49. Mậu Thân tự thọ
 50. Mẹ Mốc
 51. Mua quan tài
 52. Mục hạ vô nhân
 53. Muốn lấy chồng
 54. Mừng con dựng được nhà
 55. Mừng đốc học Hà Nam
 56. Mừng ông nghè mới đỗ
 57. Ngán đời
 58. Nghe hát trung thu
 59. Nhân sinh thích chí
 60. Nhất vợ, nhì giời
 61. Nước lụt Hà Nam
 62. Nước lụt hỏi thăm bạn
 63. Ông phỗng đá bài 1
  3
 64. Ông phỗng đá bài 2
 65. Phú đắc
  3
 66. Phú ông đồ ngông
 67. Tặng bà Hậu Cẩm
 68. Tặng cô đào Lựu
 69. Tặng đốc học Hà Nam
 70. Than già
 71. Than nghèo
 72. Than nợ
 73. Thầy đồ mắc lừa gái
 74. Thơ khuyên học
 75. Thu ẩm
  2
 76. Thu điếu
  6
 77. Thú quê
 78. Thu vịnh
  2
 79. Tổng vịnh Kiều
 80. Trọc đầu
 81. Trời nói (I)
 82. Trời nói (II)
 83. Tự trào
  1
 84. Văn tế Ngạc Nhi
  1
 85. Về hay ở
 86. Vịnh núi An Lão
 87. Vịnh nước lụt
 88. Vịnh phỗng sành
 89. Vịnh sư
 90. Vịnh tiến sĩ giấy bài 1
 91. Vịnh tiến sĩ giấy bài 2
  3

Thơ dịch tác giả khác