詠阮行遣

風雲際會效馳驅,
不忍蒼生渴望蘇。
欲試強胡新手段,
盡收大越舊輿圖。
擎天事業光千古,
振世聲名滿九州。
早識功名難善處,
黃山應伴赤松遊。

 

Vịnh Nguyễn hành khiển

Phong vân tế hội hiệu trì khu,
Bất nhẫn thương sinh khát vọng tô.
Dục thí cường Hồ tân thủ đoạn,
Tận thu Đại Việt cựu dư đồ.
Kình thiên sự nghiệp quang thiên cổ,
Chấn thế thanh danh mãn cửu châu.
Tảo thức công danh nan thiện xử,
Hoàng sơn ưng bạn Xích Tùng du.

 

Dịch nghĩa

Gặp hội gió mây ông đã gắng sức ruổi rong,
Không nỡ để dân đen phải khao khát mong mỏi được sống lại.
Muốn đem phương sách mới để diệt giặc dữ,
Để thu lại hết cơ đồ cũ của nước Đại Việt ta.
Sự nghiệp chống trời, soi sáng ngàn thuở,
Tiếng tăm vang dội lừng lẫy khắp cả chín châu.
Nếu sớm biết công danh là con đường thật khó,
Thì nên lên núi Hoàng Sơn theo ông Xích Tùng đi chơi.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguyễn hành khiển tức Nguyễn Trãi, từng giữ chức hành khiển.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Gặp hội phong vân gắng ruổi rong,
Dân lành khắc khoải những chờ mong.
Rắp đem mưu lược lui quân Bắc,
Thu lại giang sơn rạng giống Hồng.
Dậy đất, thanh danh lừng cõi giặc,
Chống trời, sự nghiệp nức non sông.
Công danh ví biết khôn toàn vẹn,
Thà sớm đi theo bước Xích Tùng.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Gặp hội gió mây quyết ruổi rong,
Dân đen khát sống, nỡ ngồi trông?
Diệt trừ giặc giữ tìm mưu lược,
Thu lại cơ đồ lập đại công.
Sự nghiệp oai hùng ngời sử sách,
Tiếng tăm lừng lẫy rạng non sông.
Công danh, nếu biết con đường khó,
Thà sớm lên non với Xích Tùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đình Cầm

Gặp hội gió mây ráng ruổi rong
Hồi sinh chẳng chịu để dân mong
Muốn dùng mưu lược xua giặc dữ
Thu lại cơ đồ cứu núi sông
Muôn thuở chọi trời, tên chiếu sáng
Chín châu dậy đất tiếng vang lừng
Công danh sớm biết con đường khó
Thà đến Hoàng Sơn với Xích Tùng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phong vân gặp hội gắng lòng
Dân lành khắc khoải chờ mong tháng ngày
Muốn tìm ra kế sách hay
Nước non thu lại về tay giống nòi
Ngàn năm sự nghiệp sáng ngời
Tiếng tăm chín cõi nơi nơi lẫy lừng
Biết là khó vẹn công danh
Sao không làm bạn Xích Tùng sớm hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp hội gió mây gắng ruổi rong,
Dân đen không để mãi nhìn trông.
Muốn đem kế sách trừ quân giặc,
Thu lại cơ đồ Việt núi sông.
Sự nghiệp chống trời, lưu sử sách,
Tiếng tăm vang dội rạng nòi Hồng.
Công danh nếu biết khôn toàn vẹn,
Làm bạn Xích Tùng hơn phải không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời