Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
109 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 28/04/2020 08:06 bởi tôn tiền tử
Trần Văn Nhĩ (1937-) sinh tại Nam Định, là một nhà giáo sống và làm việc tại Vũng Tàu, hiện đã nghỉ hưu.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Cao Thích (Trung Quốc)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Lư Tượng (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

 1. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 1
  1
 2. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 2
  1
 3. Bố Vệ kiều hoài cổ
  3
 4. Bùi viên biệt thự hỉ thành
  2
 5. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 1
  1
 6. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 2
  2
 7. Chế giang chu hành
  2
 8. Chỉ trảo kỳ 1
  1
 9. Dữ tử Hoan lai kinh đình thí
  1
 10. Đề liệt phụ miếu
  1
 11. Đề Lương trạng nguyên từ
  2
 12. Đề Mị Ê từ
  2
 13. Đề Tống Trân mộ
  2
 14. Đề Vũ Thị từ
  1
 15. Điếu Đặng Tất
  1
 16. Giả sơn thuỷ
  1
 17. Giáp giang
  3
 18. Hạ nhật hữu cảm kỳ 1
  2
 19. Hạ nhật ngẫu thành kỳ 1
  3
 20. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
  5
 21. Hí thuỷ thanh đình
  2
 22. Hỉ vũ kỳ 1
  2
 23. Hỉ vũ kỳ 2
  1
 24. Hoàng cử nhân bị tương ngưu tửu lai yết
  1
 25. Hồng cận hoa
  3
 26. Hung niên hỉ vũ
  2
 27. Hung niên kỳ 4
  2
 28. Hữu cảm kỳ 2
  2
 29. Khách xá nguyên đán
  5
 30. Khổng Lộ cẩu khẩu
  1
 31. Ký Hà Nội Khiếu tiên sinh
  1
 32. Ký môn đệ Mai Khê tú tài Hoàng Mạnh Trí
  2
 33. Ký phỏng Dương thượng thư
  1
 34. Ký Vân Trì Dương đại nhân
  2
 35. Lý Bạch điếu ngao
  1
 36. Mai vũ kỳ 1
  2
 37. Mai vũ kỳ 2
  1
 38. Mông Sơn tịch trú
  1
 39. Ngẫu thành kỳ 1
  1
 40. Ngẫu thành kỳ 3
  1
 41. Ngẫu thành kỳ 4
  1
 42. Ngọc Nữ sơn
  2
 43. Nhàn vịnh kỳ 01
  2
 44. Nhàn vịnh kỳ 02
  2
 45. Nhàn vịnh kỳ 03
  1
 46. Nhàn vịnh kỳ 04
  2
 47. Nhàn vịnh kỳ 05
  2
 48. Nhàn vịnh kỳ 08
  2
 49. Nhàn vịnh kỳ 09
  2
 50. Nhàn vịnh kỳ 10
  1
 51. Phạm Lãi du Ngũ Hồ
  2
 52. Phụng uý nguyên Nam Xang doãn Hoàng thúc
  1
 53. Quá Châu Giang
  1
 54. Quá Hoành Sơn
  1
 55. Quá Linh giang
  2
 56. Quá lưỡng trạng nguyên từ
  1
 57. Quá quán Giốc
  1
 58. Quá Quảng Bình quan
  1
 59. Sẩn thuỷ tiên
  1
 60. Sơn trà
  6
 61. Tặng song khế Chi Long Sĩ Nhân Lê đài
  1
 62. Tặng thạch lão ông
  2
 63. Thất tam tam
  1
 64. Thiền cầm
  2
 65. Thu dạ cùng thanh
  8
 66. Thu ưng
  2
 67. Thứ Dương Khuê tiễn tặng nguyên vận
  2
 68. Tiên phát thảo
  2
 69. Tiểu viên kỳ 2
  1
 70. Trừ tịch kỳ 1
  2
 71. Trừ tịch kỳ 3
  1
 72. Trừ tịch kỳ 4
  2
 73. Tử Hoan lai kinh hội thí phú thi hoạ nguyên vận dĩ tặng
  1
 74. Tứ tử Hoan hội thí trúng phó bảng
  3
 75. U sầu kỳ 1
  1
 76. Vãn phố quy phàm
  2
 77. Vân ngoại bằng đoàn
  2
 78. Vịnh An Lão sơn
  2
 79. Vịnh Chu Văn An
  2
 80. Vịnh Đổng Thiên Vương
  2
 81. Vịnh Lương Vũ Đế
  1
 82. Vịnh Lý Thiên Vương
  1
 83. Vịnh Mạc trạng nguyên
  1
 84. Vịnh Nguyễn hành khiển
  5
 85. Vịnh Tô Hiến Thành
  2
 86. Vịnh Trần Hậu Chủ
  1
 87. Vịnh Trần Hưng Đạo vương
  1
 88. Vịnh Trưng Nữ Vương
  2
 89. Vịnh Trương Hán Siêu
  2
 90. Xuân bệnh kỳ 2
  1
 91. Xuân khê hoa ảnh
  3
 92. Xuân nguyên hữu cảm kỳ 2
  2

Sầm Tham (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)