94.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 11/04/2015 10:27 bởi tôn tiền tử
Tôn Nữ Hỷ Khương tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Hỷ Khương, sinh năm 1937 tại Vỹ Dạ, Huế, là con của nhà thơ nổi tiếng Ưng Bình Thúc Giạ Thị. Hiện bà sống tại TP Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Đợi mùa trăng (thơ, 1964)
- Mộng thanh bình (thơ, 1970)
- Còn gặp nhau (thơ, 1999)
- Bâng khuâng tình khúc (thơ, 2001)
- Hãy cho nhau (thơ, 2004)
- Nước vẫn xanh dòng (thơ, 2004)
- Hồi ức cha tôi (hồi ký, 1996, tái bản 2002)...