33.33
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
57 bài thơ
6 người thích
Tạo ngày 01/07/2005 23:04 bởi Vanachi, đã sửa 6 lần, lần cuối ngày 14/08/2008 20:13 bởi hongha83
Hàn Dũ 韓愈 (768-824) tự là Thoái Chi 退之, sinh quán ở Nam Dương nay thuộc tỉnh Hồ Bắc. Tổ phụ là người huyện Xương Lê nên ông thường tự xưng là Hàn Xương Lê 韓昌黎. Ông sinh năm 768, mất năm 824 và do đó được xếp vào những tác gia của Trung Ðường. Mồ côi cha mẹ từ năm ba tuổi, thuở nhỏ ông có một cuộc sống rất cực khổ, sống chung với anh và khi anh chết thì ông được người chị dâu dưỡng dục cho đến khi thành tài. Tình cảm sâu đậm giữa ông và gia đình người anh sau này đã được ông kể lại trong bài Tế thập nhị lang văn bất hủ.

Ông rất thông minh, mới hai mươi bốn tuổi đã đỗ tiến sĩ. Hoạn lộ bắt đầu bằng chức Thôi quan cho các Tiết độ sứ, rồi được gọi về triều giữ chức Tứ môn bác sĩ, sau thăng lên Ngự sử. Không rõ vì lẽ gì, ông bị Dục Tông biếm đi làm huyện lệnh ở một huyện nhỏ nhưng chỉ ít…

 

 1. Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào
  3
 2. Bồn trì kỳ 1
  1
 3. Bồn trì kỳ 2
  4
 4. Bồn trì kỳ 3
  1
 5. Bồn trì kỳ 4
  1
 6. Bồn trì kỳ 5
  4
 7. Cổ ý
  3
 8. Du Thái Bình công chúa sơn trang
  3
 9. Du thành nam thập lục thủ - Bả tửu
  1
 10. Du thành nam thập lục thủ - Du giáp
  1
 11. Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng
  6
 12. Du thành nam thập lục thủ - Lạc hoa
  5
 13. Du thành nam thập lục thủ - Phù diễm
  1
 14. Du thành nam thập lục thủ - Tái thần
  1
 15. Du thành nam thập lục thủ - Tặng Đồng Du
  8
 16. Du thành nam thập lục thủ - Tặng Trương thập bát trợ giáo
  1
 17. Du thành nam thập lục thủ - Thu thụ
  1
 18. Du thành nam thập lục thủ - Thu thụ nhị thủ kỳ 1
  2
 19. Du thành nam thập lục thủ - Thu thụ nhị thủ kỳ 2
  1
 20. Du thành nam thập lục thủ - Tích giả
  1
 21. Du thành nam thập lục thủ - Trào thiếu niên
  1
 22. Du thành nam thập lục thủ - Vãn vũ
  1
 23. Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân
  15
 24. Du thành nam thập lục thủ - Xuất thành
  1
 25. Đáp Trương thập nhất
  2
 26. Đăng Cẩu Lũ sơn
  4
 27. Đề mộc cư sĩ kỳ 1
  4
 28. Đề mộc cư sĩ kỳ 2
  1
 29. Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa
  8
 30. Điều Trương Tịch
  2
 31. Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân
  4
 32. Hoa đảo
  4
 33. Hoạ Lý Tư Huân “Quá Liên Xương cung”
  3
 34. Hoa sơn nữ
  2
 35. Liễu Châu La Trì miếu thi
  2
 36. Lý hoa tặng Trương thập nhất Thự
  3
 37. Phụng thù Lư cấp sự Vân Phu tứ huynh “Khúc giang hà hoa hành” kiến ký tịnh trình thướng Tiền thất huynh các lão, Trương thập bát trợ giáo
  3
 38. Sơ xuân tiểu vũ
  12
 39. Sơn thạch
  5
 40. Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương
  15
 41. Tặng Giả Đảo
  6
 42. Thạch cổ ca
  3
 43. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 1
  6
 44. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 2
  6
 45. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3
  6
 46. Thính Dĩnh sư đàn cầm
  2
 47. Thu hoài kỳ 4
  2
 48. Thứ Đồng Quan tiên ký Trương thập nhị các lão sứ quân
  3
 49. Trĩ đới tiễn
  2
 50. Tương trung
  5
 51. Tương Trung thù Trương thập nhất công tào
  4
 52. Tửu trung lưu thượng Tương Dương Lý tướng công
  4
 53. Vãn xuân
  3
 54. Việt Thường tháo
  1
 55. Xuân tuyết
  8
 56. Xúc xúc
  2
 57. Yết Hành nhạc miếu toại túc nhạc tự đề môn lâu
  3

Tuyển tập chung