贈賈島

孟郊死葬北邙山,
從此風雲得暫閑。
天恐文章渾斷絕,
更生賈島在人間。

 

Tặng Giả Đảo

Mạnh Giao tử táng Bắc Mang sơn,
Tòng thử phong vân đắc tạm nhàn.
Thiên khủng văn chương hồn đoạn tuyệt,
Cánh sinh Giả Đảo tại nhân gian.

 

Dịch nghĩa

Mạnh Giao mất, chôn tại núi Bắc Mang,
Từ đó gió và mây tạm thời không có ai quấy rầy.
Ông Trời sợ văn chương (hạ giới) chấm dứt,
Nên đã sinh ra Giả Đảo ở cõi người.


Hàn Dũ kém Mạnh Giao 17 tuổi và hơn Giả Đảo 11 tuổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mạnh Giao vừa mất, chôn Bắc Mang,
Gió mây từ đó được tạm nhàn.
Trời sợ văn chương sau đoạn tuyệt,
Sinh chàng Giả Đảo chốn thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mạnh Giao an nghỉ Bắc Mang sơn
Mây gió làng thơ lắng dịu hơn.
Trời sợ văn chương dần lụn bại
Liền sinh Giả Đảo cõi phàm nhơn !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Bắc Mang, Mạnh Giao chôn cất
Gió và mây tạm chút an nhàn
Trời lo thi phú không còn
Nên sinh Giả Đảo ở trong cõi người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mạnh Giao mộ chí  Bắc Mang sơn
Khiến gió mây kia cũng tạm nhàn
Trời sợ văn chương không kẻ nối
Sinh chàng Giả Đảo chốn nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chôn cất Mạnh Giao núi Bắc Mang,
Gió mây từ đó tạm an nhàn.
Trời lo hạ giới thơ tàn lụi,
Giả Đảo được sinh ở thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bắc Mang chôn cất Mạnh Giao chết
Từ đó gió mây được tạm nhàn
Trời ngại văn chương hầu đứt tuyệt
Lại sinh Giả Đảo ở nhân gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời