26/09/2021 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Giả Đảo
贈賈島

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 11/11/2010 06:11

 

Nguyên tác

孟郊死葬北邙山,
從此風雲得暫閑。
天恐文章渾斷絕,
更生賈島在人間。

Phiên âm

Mạnh Giao tử táng Bắc Mang[1] sơn,
Tòng thử phong vân đắc tạm nhàn.
Thiên khủng văn chương hồn đoạn tuyệt,
Cánh sinh Giả Đảo tại nhân gian.

Dịch nghĩa

Mạnh Giao mất, chôn tại núi Bắc Mang,
Từ đó gió và mây tạm thời không có ai quấy rầy.
Ông Trời sợ văn chương (hạ giới) chấm dứt,
Nên đã sinh ra Giả Đảo ở cõi người.

Bản dịch của Phụng Hà

Mạnh Giao vừa mất, chôn Bắc Mang,
Gió mây từ đó được tạm nhàn.
Trời sợ văn chương sau đoạn tuyệt,
Sinh chàng Giả Đảo chốn thế gian.
Hàn Dũ kém Mạnh Giao 17 tuổi và hơn Giả Đảo 11 tuổi.

[1] Núi Bắc Mang cách thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam, 11 dặm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Tặng Giả Đảo