古意

太華峰頭玉井蓮,
開花十丈藕如船。
冷比雪霜甘比蜜,
一片入口沈痾痊。
我欲求之不憚遠,
青壁無路難夤緣。
安得長梯上摘實,
下種七澤根株連。

 

Cổ ý

Thái Hoá phong đầu ngọc tỉnh liên,
Khai hoa thập trượng ngẫu như thuyền.
Lãnh tỷ tuyết sương cam tỷ mật,
Nhất phiến nhập khẩu trầm kha thuyên.
Ngã dục cầu chi bất đạn viễn,
Thanh bích vô lộ nan di duyên.
An đắc trường thê thướng trích thực,
Hạ chủng thất trạch căn chu liên.

 

Dịch nghĩa

Sen trong giếng ngọc trên đầu núi Hoá,
Nở hoa mười trượng, ngó tựa thuyền.
Lạnh như tuyết sương ngọt như mật,
Ngậm một miếng bệnh trầm cũng khỏi.
Ta mong cầu khỏi sợ đường xa,
Sườn dốc xanh không có lối trèo.
Sao được thang dài leo lên hái,
Xuống trồng gốc sen trong bảy đầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên đỉnh Thái Hoa sen giếng ngọc,
Nở hoa mười trượng ngó như thuyền.
Lạnh như sương tuyết thơm như mật,
Ngậm một miếng này bệnh giảm thuyên.
Ta những cầu mong không quản ngại,
Quanh co sườn dốc chẳng đường liền.
Thang dài muốn có trèo lên hái,
Trồng hết bảy đầm chỉ thấy sen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sen trong giếng ngọc trên núi Hoá
Cánh trượng mười còn ngó tựa thuyền
Ngọt như mật, lạnh tựa sương
Ngậm qua một miếng bệnh thường khỏi ngay
Sợ đường xa ta nay cầu khấn
Sườn dốc xanh bất luận khó trèo
Có thang dài cứ thẳng leo
Đặng mà hái xuống trồng nhiều bên nhau.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sen trong giếng ngọc đầu non Hoá,
Mười trượng nở hoa, ngó tựa thuyền.
Lạnh như sương tuyết ngọt như mật,
Ngậm một miếng thôi giảm bệnh liền.
Ta những mong cầu xa khỏi sợ,
Xanh mờ sườn dốc núi lối triền.
Thang dài sao có leo lên hái,
Trồng xuống bảy đầm những gốc sen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời