Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
32 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2005 02:55 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/03/2007 08:12 bởi Vanachi
Lưu Khắc Trang 劉克莊 (1187-1269) tự Tiềm Phu 潛夫, hiệu Hậu Thôn cư sĩ 後村居士, người Bồ Dương (nay thuộc huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây). Ông bác học đa tài, tác phẩm của ông có Hậu Thôn đại toàn tập gồm 196 quyển, riêng về từ có tập Hậu Thôn biệt điệu. Ông là một chí sĩ bão phụ vĩ đại, lại vừa là một từ nhân hào phóng.