Tin xuân đã đến tận lều tranh,
Gọi con mua rượu cá cho nhanh.
Đùa trăng giỡn gió như tiền lệ,
Ngày đó gà vàng xá tội danh.

tửu tận tình do tại