15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
22 bài thơ, 65 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Dương Tường (41 bài)
- Xuân Sách (163 bài)
Tạo ngày 10/11/2008 23:35 bởi hongha83
Nguyễn Hà (1932-1999) là nhà thơ, nhà báo, dịch giả. Quê ở Tiên Tần, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Tây. Đã trải qua nhiều công việc và chức vụ như cán bộ ty giao thông tỉnh Vĩnh Phú, cán bộ phòng tuyên truyền Bộ Thuỷ Sản. Có nhiều tác phẩm thơ và dịch thuật. Ngoài sáng tác, còn vẽ tranh.

Tác phẩm:
Thơ:
1. Mùa phù sa
2. Lá đỏ
3. Mắt hoa chờ
4. Thơ hai người (In chung với Băng Sơn)
5. Trái lỡ thì

Văn:
- Hồn ta rong ruổi (tuỳ bút)

Dịch:
1. Đồng hoang (kịch, Tào Ngu)
2. Gia đình (kịch, Tào Ngu)
3. Tuyển tập kịch Điền Hán
4. Thơ nghìn nhà (Thiên gia thi)
5. Biển tình kim cổ
6. Đường Thi tứ tuyệt

Nguồn:
1. Những người dịch văn học Việt Nam, Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2002
2. Nhà văn Việt Nam hiện đại, NXB Hội Nhà Văn, 1994

 

Lá đỏ

Vườn hạ cuối (1992)

Thơ dịch tác giả khác

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Chu Hy (Trung Quốc)

Cố Huống (Trung Quốc)

Diệp Thiệu Ông (Trung Quốc)

Diêu Hợp (Trung Quốc)

Dương Vạn Lý (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đới Phục Cổ (Trung Quốc)

Gia Huyễn Ông (Trung Quốc)

Hàn Câu (Trung Quốc)

Hàn Tông (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Khổng Bình Trọng (Trung Quốc)

Lai Hộc (Trung Quốc)

Lộ Đức Chương (Trung Quốc)

Lục Quy Mông (Trung Quốc)

Lưu Khắc Trang (Trung Quốc)

Lưu Thái Xuân (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Tử Vựng (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Kiệu (Trung Quốc)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Đại Võ (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Ngô Duy Tín (Trung Quốc)

Ngô Đào (Trung Quốc)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Nhung Dục (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Tạ Cao (Trung Quốc)

Tạ Phương Đắc (Trung Quốc)

Thiến Đào (Trung Quốc)

Thôi Đạo Dung (Trung Quốc)

Thôi Quốc Phụ (Trung Quốc)

Tiêu Đức Tảo (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Trần Dư Nghĩa (Trung Quốc)

Trần Vũ (Trung Quốc)

Triều Đoan Hữu (Trung Quốc)

Trừ Quang Hy (Trung Quốc)

Trương Du (Trung Quốc)

Trương Kiều (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Ung Đào (Trung Quốc)

Uông Nguyên Lượng (Trung Quốc)

Uông Tuân (Trung Quốc)

Vi Trang (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Vũ Xứng (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)