Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (51 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 29/10/2008 19:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/10/2008 20:15 bởi Admin
Lộ Đức Chương 路德章, không rõ năm sinh năm mất, sống vào thời Nam Tống, là chuyên gia nổi tiếng về trà. Trong "Thiên gia thi" còn một bài thơ của ông.

Nguồn: 100 bài tứ tuyệt Đường - Tống/ NXB Văn Hoá, 1994