15.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
23 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (20 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
- Hà Như (1 bài)
Tạo ngày 27/01/2007 20:00 bởi Vanachi
Lục Quy Mông 陸龜蒙 (?-881) tự Lỗ Vọng 魯望, người Ngô Huyện, Tô Châu, đời Đường. Ông tự hiệu Giang hồ tản nhân 江湖散人, Phủ Lý tiên sinh 甫里先生, hay còn Thiên tuỳ tử 天隨子.