Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
22 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 26/01/2007 20:00 bởi Vanachi
Lục Quy Mông 陸龜蒙 (?-881) tự Lỗ Vọng 魯望, người Ngô Huyện, Tô Châu, đời Đường. Ông tự hiệu Giang hồ tản nhân 江湖散人, Phủ Lý tiên sinh 甫里先生, hay còn Thiên tuỳ tử 天隨子.