Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
14 bài thơ, 60 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (154 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
- Mường Mán (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hà Như (13 bài)
Tạo ngày 28/06/2018 22:14 bởi Vanachi
Hà Như tên thật là Trần Thế Hào (16/6/1947 - 19/7/2018) sinh tại làng Bo, Hoàng Diệu, Thái Bình. Ông sống và mất tại Hà Nội, còn dùng bút danh Hải Nhân.

Tác phẩm:
- 9 bài thơ xuân
- Diễn âm Truyện Kiều (dịch Truyện Kiều sang Hán văn)

Cùng biên soạn:
- Truyện Kiều bản UNESCO, NXB Lao động, 2013
- Truyện Kiều bản khảo bình chú, NXB Lao động, 2015

 

9 bài thơ xuân

Thơ dịch tác giả khác

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Chu Hy (Trung Quốc)

Chu Thục Chân (Trung Quốc)

Dương Vạn Lý (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đới Phục Cổ (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Duy (Trung Quốc)

Khấu Chuẩn (Trung Quốc)

Khương Quỳ (Trung Quốc)

Lâm Bô (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lục Quy Mông (Trung Quốc)

Lưu Cơ (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Kiệu (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mai Nghiêu Thần (Trung Quốc)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Phạm Tông Mại (Việt Nam)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Tạ Phương Đắc (Trung Quốc)

Tăng Kỷ (Trung Quốc)

Thái Thuận (Việt Nam)

Thân Nhân Trung (Việt Nam)

Tiêu Đức Tảo (Trung Quốc)

Tô Thuấn Khâm (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Trần Dư Nghĩa (Trung Quốc)

Trần Nghệ Tông (Việt Nam)

Triều Bổ Chi (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trịnh Văn Bảo (Trung Quốc)

Trương Lỗi (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Vũ Xứng (Trung Quốc)