南北路何長,
中間萬弋張。
不知煙霧裡,
幾隻到衡陽。

 

Nhạn

Nam bắc lộ hà trường,
Trung gian vạn dặc trương.
Bất tri yên vụ lý,
Kỷ chích đáo Hành Dương!

 

Dịch nghĩa

Đường nam bắc dài bao nhiêu,
Trên đó hàng vạn mũi tên giương sẵn.
Không biết trong khói và sương mù,
Mấy con tới được Hành Dương!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nam bắc xa ngàn dặm,
Giữa đường vạn mũi giương.
Trong làn mây khói phủ,
Mấy tới được Hành Dương!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nam Bắc xa xôi đường
Bầu trời tỏa vạn phương.
Chẳng hay trong ráng khói,
Mấy cánh tới Hành Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bao nhiêu dài đường bay nam bắc
Vạn mũi tên đã lắp đợi chờ
Chẳng hay trong khói sương mờ
Mấy con đến được bến bờ Hành Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời