15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
87 bài thơ, 185 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (66 bài)
- Thái Bá Tân (62 bài)
- Bế Kiến Quốc (96 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Nguyễn Hoàng Sơn (25 bài)
Tạo ngày 31/10/2008 00:35 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/10/2017 14:47 bởi hongha83
Vũ Minh Tân (1939-) quê Hà Tây, là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, cán bộ biên tập và dịch giả thơ Trung Quốc. Đã tham gia kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từng công tác tại một số báo và nhà xuất bản, nay đã nghỉ hưu.

Văn xuôi:
- Mưa bóng mây (1952)
- Trăng chờ (1953)

Thơ:
- Tứ tuyệt cuối đông (2002)
- Nẻo về (2006)

Dịch thuật:
- Khúc hát châu Lương (tuyển dịch thơ Đường - Tống, 2002)
- Đường thi tứ tuyệt (2006)
- Tống thi tứ tuyệt (2010)

 

Nẻo về (2006)

Thơ dịch tác giả khác

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bạch Ngọc Thiềm (Trung Quốc)

Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (Trung Quốc)

Bùi Địch (Trung Quốc)

Bùi Độ (Trung Quốc)

Cảnh Vi (Trung Quốc)

Cao Biền (Trung Quốc)

Cao Phong Diệu thiền sư (Trung Quốc)

Chí An thiền sư (Trung Quốc)

Chu Hy (Trung Quốc)

Chu Tất Đại (Trung Quốc)

Chu Thục Chân (Trung Quốc)

Diệp Thái (Trung Quốc)

Diệp Thiệu Ông (Trung Quốc)

Dương Bị (Trung Quốc)

Dương Cự Nguyên (Trung Quốc)

Dương Phác (Trung Quốc)

Dương Vạn Lý (Trung Quốc)

Đàm Hoa thiền sư (Trung Quốc)

Đỗ Lỗi (Trung Quốc)

Đới Phục Cổ (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Gia Huyễn Ông (Trung Quốc)

Hàn Câu (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hoa Nhạc (Trung Quốc)

Hoàng Đình Kiên (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Lệnh Hồ Sở (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lục Quy Mông (Trung Quốc)

Lư Mai Pha (Trung Quốc)

Lưu Dũ (Trung Quốc)

Lưu Khắc Trang (Trung Quốc)

Lưu Sư Thiệu (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Tử Vựng (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Cấu (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Lý Gia Hựu (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Ngang (Trung Quốc)

Lý Ngao (Trung Quốc)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thiệp (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Lý Ước (Trung Quốc)

Mai Nghiêu Thần (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Ngô Dung (Trung Quốc)

Ngô Đào (Trung Quốc)

Nguyên Hiếu Vấn (Trung Quốc)

Nhạc Phi (Trung Quốc)

Như Bản thiền sư (Trung Quốc)

Phạm Thành Đại (Trung Quốc)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Quyền Đức Dư (Trung Quốc)

Tạ Cao (Trung Quốc)

Tạ Phương Đắc (Trung Quốc)

Tào Bân (Trung Quốc)

Tào Nghiệp (Trung Quốc)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Thạch Nhu (Trung Quốc)

Thái Xác (Trung Quốc)

Thiên Bảo cung nhân (Trung Quốc)

Thiến Đào (Trung Quốc)

Thiệu Ung (Trung Quốc)

Thôi Lỗ (Trung Quốc)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Tiền Khởi (Trung Quốc)

Tiêu Đức Tảo (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Tôn Địch (Trung Quốc)

Tông Bản thiền sư (Trung Quốc)

Trần Dư Nghĩa (Trung Quốc)

Trí Ngu thiền sư (Trung Quốc)

Triều Đoan Hữu (Trung Quốc)

Triều Thuyết Chi (Trung Quốc)

Trình Hạo (Trung Quốc)

Trịnh Ngao (Trung Quốc)

Trừ Quang Hy (Trung Quốc)

Trương Bích (Trung Quốc)

Trương Diễn (Trung Quốc)

Trương Lỗi (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Trương Vị (Trung Quốc)

Từ Huyễn (Trung Quốc)

Tư Không Đồ (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Tư Mã Quang (Trung Quốc)

Từ Nguyên Kiệt (Trung Quốc)

Tưởng Di Cung (Trung Quốc)

Ung Đào (Trung Quốc)

Uông Nguyên Lượng (Trung Quốc)

Uông Thù (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Biểu (Trung Quốc)

Vương Chu (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Kỳ (Trung Quốc)

Vương Lệnh (Trung Quốc)

Vương Vũ Xứng (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)