44.75
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
44 bài thơ
6 người thích
Tạo ngày 22/04/2005 16:54 bởi Vanachi
Âu Dương Tu 歐陽修 (1007-1072) tự Vĩnh Thúc 永叔, hiệu Tuý ông 醉翁, Lục Nhất cư sĩ 六一居士, thuỵ hiệu Văn Trung 文忠, người huyện Lư Lăng tỉnh Giang Tây, ông là một vị cổ văn gia, lịch sử học gia có tiếng, lại là một thi nhân tài tình phong phú. Ông hiện còn lại Lục nhất từ 3 quyển.

 

Tuyển tập chung