夢中作

夜涼吹笛千山月,
路暗迷人百种花。
棋罷不知人世換,
酒闌無奈客思家。

 

Mộng trung tác

Dạ lương xuy địch thiên sơn nguyệt,
Lộ ám mê nhân bách chủng hoa.
Kỳ bãi bất tri nhân thế hoán,
Tửu lan vô nại khách tư gia.

 

Dịch nghĩa

Trăng núi tiếng sáo ngân đêm mát
Hàng trăm thứ hoa, đêm tối người mơ
Đánh cờ xong chẳng hay đời đã đổi
Rượu gần tàn, khách không tránh khỏi nhớ nhà


Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 12 (Cư sĩ tập), bản Tứ bộ bị yếu. Đề của bài này là Làm trong mộng chưa hẳn đã đúng là cõi mộng mà là cõi đời. Nhà thơ kín đáo chỉ ra, đời người hoặc xã hội cũng như là cõi mộng. Sau khi tỉnh giấc mơ, ví như tan rượu nhớ nhà, nới đó mới là nơi quy tụ của đời người.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Réo rắt sáo đêm trăng núi tà
Bước mờ đường tối nở trăm hoa
Cờ xong chẳng biết đời thay đổi
Tan rượu bâng khuâng khách nhớ nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm mát sáo lừng trăng núi tỏ
Đường mờ người lạc chốn muôn hoa
Cờ tàn đâu biết đời thay đổi
Bãi rượu lòng ai khỏi nhớ nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Trăng núi sáo ngân đêm mát hoà,
Bước đi đường tối lạc muôn hoa.
Cờ tàn chẳng biết đời thay đổi,
Rượu tận người đâu khỏi nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáo đêm trăng núi  mát lành,
Muôn hoa đường tối di hành lạc mơ.
Đời thay chẳng biết tàn cờ,
Rượu gần tàn cuộc khách thơ nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời