長相思

蘋滿溪,
柳繞堤,
相送行人溪水西,
回時隴月低。

煙霏霏,
風凄凄,
重倚朱門聽馬嘶,
寒鷗相對飛。

 

Trường tương tư

Tần mãn khê,
Liễu nhiễu đê,
Tương tống hành nhân khê thuỷ tê (tây),
Hồi thời lũng nguyệt đê.

Yên phi phi,
Phong thê thê,
Trùng ỷ châu môn thính mã tê,
Hàn âu tương đối phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cỏ ngập khe,
Liễu khắp đê,
Đưa tiễn người đi suối não nề,
Trăng lơ lửng lối về.

Khói mờ mờ,
Gió lê thê.
Ngựa hí, ngồi lâu tựa cửa nghe,
Hải âu từng cặp đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tần khắp khe
Liễu dọc đê
Đưa tiễn người đi suối tỉ tê!
Lúc về trăng thấp kề

Sương lả tả
Gió lê thê
Tựa cửa ngồi nghe ngựa hí phi!
Âu đôi bay vút đi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Liễu rủ bờ đê
Rau ngập khe
Tiễn người đi khuất, suối bên tê
Lúc trở lại đây, nguyệt xuống kề

Sương bay lặng lẽ
Gió lê thê
Ngựa hí bên lầu tựa cửa nghe
Hải âu từng cặp lạnh bay về

15.00
Trả lời