Dưới đây là các bài dịch của Tạ Trung Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 19 (Chiết giang khinh lãng khứ du du) (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sông Triết trôi dài sóng nhẹ mơn
Vọng trên gác biển tiếng tiêu buồn
Lòng quê cắt đứt xin đừng lạ
Khách đã mười năm xa cố hương

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cớ gì đàn sắt nhiều dây
Mỗi dây mỗi trục gợi ngày xuân xanh
Mộng hồ điệp, giấc Trang sinh
Hay hồn Thục đế thác mình đổ quyên
Khói bay ấm ngọc Lam điền
Biển xanh trăng sáng, châu huyền lệ rơi
Tình kia lần lữa để rồi
Giờ đây nhung nhớ đầy vơi nỗi niềm

Ảnh đại diện

Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí (Mao Trạch Đông): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đất bằng sấm gió dậy nơi nơi
Xương trắng thành tinh rợn núi đồi
Con quỷ ranh ma luôn tạo nghiệt
Thầy tăng ngu muội dễ nghe lời
Khỉ vàng gậy sắt ngàn cân múa
Lầu ngọc bụi làu vạn dặm soi
Nay lại hoan hô Tôn Đại Thánh
Dẹp tan yêu khí giữ yên đời

Ảnh đại diện

Tặng ca kỹ kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sáng trong như ý, ngọc liên hoàn
Hạ Thái nguy nàn luôn điểm trang
Đào tả tơi hồng ôm tuyết trắng
Nát lòng nghe hát khúc Dương Quan

Ảnh đại diện

Lô sơn (Tô Thức): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mờ khói non Lô triều Triết Giang
Khi chưa đến được tiếc muôn vàn
Đến rồi mới biết không chi lạ
Mờ khói non Lô triều Triết Giang

Ảnh đại diện

Ngôn hoài (Không Lộ thiền sư): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cuộc đất rắn rồng chọn ẩn cư
Tình quê vui trọn chẳng ngày dư
Có khi lên thẳng đầu non quạnh
Một tiếng ngân dài buốt thái hư

Ảnh đại diện

Túc Châu thứ vận Lưu Kinh (Tô Thức): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lúc muốn về hưu đàn sắt lơi
Vũ Vu nào lúc áo xuân phơi
Đa tình tóc bạc phơ nghìn trượng
Vô dụng da mồi nhạt mấy mươi
Vừa biết văn chương phô tiểu kỹ
Sớm hay phú quý báo nguy thời
Vì người rướm lệ mong người hiểu
Tự cổ hoa đình hạc bỏ rơi

Ảnh đại diện

Thương tiến tửu (Lý Hạ): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Rượu nồng hổ phách, chén lưu ly
Vài giọt châu hồng đọng đáy ly
Nướng phượng, xẻ rồng tuôn mở ngọc
Rèm thêu, màn lụa gió xuân đầy
Sáo rồng, trống sấu cùng khua thổi
Răng trắng, eo thon ca múa hay
Huống giữa ngày xuân chiều xuống vội
Đào hay mưa đỏ loạn trời bay
Rượu không tưới mộ chàng Lưu được
Mời bạn suốt ngày tuý luý say

Ảnh đại diện

Thù Trương thiếu phủ (Vương Duy): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Về già ưa tĩnh mịch
Mọi sự chẳng quan tâm
Nghĩ lại không còn cách
Rừng xưa trở lại thăm
Gió tùng lùa vạt áo
Trăng núi chiếu đàn cầm
Bạn hỏi điều hơn thiệt
Bến chài cao giọng ngâm

Ảnh đại diện

Sơn cư thu minh (Vương Duy): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mưa tạnh triền non vắng
Vào thu chiều hắt hiu
Xuyên tùng trăng rực sáng
Vượt đá suối trong veo
Gái giặt xao bờ trúc
Đầm sen rộn mái chèo
Hương xuân dù đã nhạt
Vương tử mãi còn theo

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối