Dưới đây là các bài dịch của Tạ Trung Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 34 trang (338 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lạnh lẽo non cao dốc đá dài
Khuất trong mây trắng mái nhà ai
Rừng phong chiều thích dừng xe ngắm
Lá đỏ hơn màu hoa tháng hai

Ảnh đại diện

Thanh minh (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thanh minh trời cứ sụt sùi mưa
Khách bước trên đường hồn ngẫn ngơ
Hỏi thử mục đồng đâu quán rượu
Hạnh Hoa thôn khuất nẻo xa mờ

Ảnh đại diện

Thu tịch (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nến bạc, thu soi lạnh vách tranh
Quạt là xua đóm lượn vòng quanh
Bên trời, đêm mát như dòng nước
Nằm ngóng Chức, Ngưu kết lại tình

Ảnh đại diện

Kim Cốc viên (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bụi hương tàn với cảnh phồn vinh
Nước chảy vô tình, cỏ tự xanh
Chiều gió đông sang chim oán gọi
Hoa rơi sao tựa gái gieo mình

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Kích gảy cát vùi chưa huỷ phân
Lau chùi, triều trước dấu phô dần
Gió đông nếu chẳng vì Công Cẩn
Đồng Tước hai Kiều đã khoá xuân

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lêu lổng sông hồ chuốc chén ngông
Eo thon gái Sở nhẹ tay không
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Mang tiếng lầu xanh gã bạc lòng

Ảnh đại diện

Hàm Thuận cảm hoài (Nguyễn Thông): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thuyền nhỏ rời Long Châu
Men theo khói vọng lầu
Suốt năm rời chốn cũ
Nhiều nạn tránh đây lâu
Đất hẹp ôm non hiểm
Trời cao giáp bể sâu
Biết vào Nam có lối
Khó mượn bè sao Ngâu

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Quạ réo trời sương, bóng nguyệt chìm
Lửa chài, phong bãi, giấc buồn thêm
Chùa Hàn ngoài bến Cô Tô vắng
Vọng đến khách thuyền chuông giữa đêm

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lạc bóng trăng tà, quạ khóc sương
Lửa chài, phong bãi, giấc thiu buồn
Cô Tô ngoài bến neo thuyền khách
Chuông sớm chùa Hàn văng vẳng buông

Ảnh đại diện

An Giang tống Trần Tử Mẫn Phú Yên quản đạo (Nguyễn Thông): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thành tháng năm trăng lạnh
Tiễn đưa anh ngậm ngùi
Xa nhà, thân khách lạ
Lắm bệnh, mảng thuyền côi
Đại Lãnh đèo mây quạnh
Cù Mông biển sóng nhồi
Lên rừng tìm cánh nhạn
Mấy chữ gửi thăm người

Trang trong tổng số 34 trang (338 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối